Granlo fritidsgård

Granlo fritidsgård läggs nu ner

Med anledning av de kostnadsminskningar som ska göras i Sundsvalls kommun från och med 2022 så har vi beslutat att lägga ner Granlo fritidsgård. Besparingen är ett led i Sundsvalls kraftsamling för att långsiktigt stärka kommunens ekonomi. Enligt politiska beslut är målet fram till 2024 att minska kommunens kostnader med totalt 470 miljoner kronor. Alla nämnder och förvaltningar bidrar i detta arbete.

Om du har tankar eller frågor runt detta beslut är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Eva Ström
eva.strom@sundsvall.se
Tel 0730514648

Dela denna sida