Nu kan unga i Sundsvalls kommun sms:a direkt till politiker och tjänstemän

Sundsvalls kommun har skapat en ny sms-tjänst för att enkelt kunna ta del av ungas åsikter i olika frågor.
–Med”sms-panelen” kan vi politiker och tjänstemän ta hjälp av unga innan, under och efter ett beslut. Det förbättrar vår service och hantering av olika frågor och skapar ett öppnare samhälle med högre delaktighet, säger Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Framtagen av Ungdomsavdelningen
Den nya tjänsten är framtagen av Pia Fjällmo, demokratisamordnare på Sundsvalls kommun och Maila Dimle Karlsson, praktikant från MIUN.
Ungdomar mellan 15 och 25 är välkomna att delta i sms-panelen.

Är man intresserad, behöver man bara skicka orden ”Gå med” till 073-123 04 68, eller anmäla sig via formuläret här på hemsidan!

Första frågan
Den allra första frågan kommer att ställas i februari. Pia Fjällmo är nu därför ute på gymnasieskolorna för att informera om den nya tjänsten.
– Det finns ett stort intresse och engagemang bland unga. Det märker jag nu på skolorna, och det har vi också sett i våra LUPP-undersökningar under åren. Allt fler unga tycker och tänker i olika frågor och vill på olika sätt bidra med sin åsikt. För kommunens del är det bara positivt. Ungas inflytande är en viktig del i vårt arbete. Genom sms-panelen kan man enkelt engagera sig och ta ställning och därmed också bidra i kommunens planeringsarbete och beslutsprocesser, säger Pia Fjällmo.

Svarsalternativ
Frågorna ska besvaras med ett ja eller nej eller så väljer ungdomarna mellan olika svarsalternativ. I vissa fall kommer även en inbjudan till ett möte att skickas ut.
– En del frågor kräver en fördjupad diskussion där politiker, tjänstemän och ungdomar kan få möjlighet att prata om de olika frågorna för att fördjupa dialogen, berättar Pia Fjällmo.

Om man tröttnar på att vara med? Då avregistrerar man sig enkelt med att skicka ett svar med ordet ”Stoppa”.

För mer information
Vänligen kontakta Pia Fjällmo, demokratisamordnare, på telefon: 070-190 78 81 eller E-post: pia.fjallmo@sundsvall.se

Eller Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande, telefon: 070-189 99 20.

Dela denna sida