Barnkonventionen

Vi arbetar för att verksamheter som riktar sig till barn och unga ska vara formade utifrån barns rättigheter i barnkonventionen.

Demokratidagen

En dialogdag för unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner i Sundsvalls kommun!