Fältverksamheten

Fältverksamhet bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland ungdomar 13-25 år i riskzon.

Barnahus Västernorrland

Vi hjälper barn och ungdomar i åldern 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott.