Barnkonventionen

Vi arbetar för att verksamheter som riktar sig till barn och unga ska vara formade utifrån barns rättigheter i barnkonventionen.

Demokratidagen

En dialogdag för unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner i Sundsvalls kommun!

Kaboom Café

Kaboom Café är ett inflytandearbete som riktar sig mot grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Sundsvall.