Rådslaget


Är din fritid meningsfull? Finns det något du saknar att göra på din fritid?

På 15 platser, samma dag & tid kan DU som är 13-18 år vara med och påverka din fritid där du bor. Sundsvalls kommun finns på plats och lyssnar på DINA förslag..

Hitta ditt Rådslag nära dig

Centrala Sundsvall –Domsaga
Haga/Bosvedjan/Skönsberg -Woodstock, Skönsberg
Skönsmon/ÖsstermalmSkönsmons fritidsgård
NjurundaOpalen
BredsandBredsands fritidsgård
Nacksta/SallyhillNacksta fritidsgård
Granlo/Bergsåker/Kovland – Bergsåkers skola, matsal
Granloholm -Centrumvillan
Ljustadalen LAC fritidsgården
Alnö -Alnö fritidsgård
Matfors – Matfors Folkets Hus
Indal -Häreborg
Liden Lidens skola, Aulan
Stöde -Stödehuset
FFA -Magasinsgatan 12, (Navet city)

På initiativ av ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Kim Ottosson kommer Kultur & Fritid den 24 november klockan 19.00 att på 15 platser i kommunen genomföra rådslag med Sundsvalls ungdomar om deras fritid. Ungdomarna kommer under kvällen att få arbeta fram vad som är bra i deras bostadsområde samt vad som kan förbättras och även vad som är viktigast att förbättra.

Efter rådslagen kommer vi att sammanställa ungdomarnas åsikter som då tillsammans med andra undersökningar kan ligga som grund för framtida prioriteringar från Sundsvalls Kommun.

– Rådslagen kommer att vara viktiga för våra framtida prioriteringar, där vi säkert kan åtgärda en del behov och brister på en gång, medan andra saker behöver planeras och tar längre tid säger ungdoms- och fritidschef Lars-Ove Johansson.
Ett arrangemang av: Sundsvalls kommun-Kultur & Fritid-Ungdomsavdelnigen

Relaterade inlägg

Share