Samförstånd kring replokalerna i Sidsjön

På måndag kväll 12 maj samlades representanter för de musikband som har sina replokaler i Sidsjö samt politiker och tjänstemän från kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning. Alla var överens om att verksamheten är viktig och bör fortsätta. Dock i nya former.

Alla musikband kommer i fortsättningen att hyra sina lokaler direkt från Sidsjö Fastigheter AB. De kommunala subventionerna kommer att fortsätta gå ut till de musikband som är under 26 år. Lösningen innebär en liten hyreshöjning för banden under 26 år och en större för de äldre. Alla är dock nöjda med att verksamheten kan fortsätta och att kommunen fortsätter ge sitt stöd till verksamheten.

Nästa möte blir i juni då det kommer att handla om mer praktiska detaljer för den fortsatta verksamheten.

Bakgrundsfakta:
Kultur- och fritidsnämnden tog den 29 januari 2014 beslut om att inte förlänga kontrakten för de replokaler på Sidsjö som kommunen hyr, då nuvarande avtal går ut i november 2015.

Relaterade inlägg

Share