Sänkt skadegörelse i Sundsvall ger pengar till ungdomssatsningar och fler åtgärder

2013 blev ett ”bra” år när det gäller skadegörelsen i Sundsvall. Kostnaderna för skadegörelsen blev totalt ca 2,6 miljoner kr. Det är en sänkning mot 2012 och en klart bättre nivå jämfört med de värsta åren på 2000-talet då kostnaden var nästan dubbelt så stor. Det lyckosamma förebyggande arbetet gör nu att Sundsvalls kommun får pengar tillbaka, en bonus som kan användas till fler säkerhetshöjande åtgärder och till uppmuntrande aktiviteter gentemot ungdomar.

– Så länge det finns skadegörelse så måste vi jobba vidare på olika sätt, vår bedömning är att det allt bättre samarbetet med bland annat polis, vaktbolag, fritidsgårdar och kyrkan ger resultat, säger Mathias Sjödin, biträdande säkerhetschef på Sundsvalls kommun. Flera av de här aktörerna ingår i kommunens trygghetsgrupper och vi har en enad bild om hur vi ska jobba. Alla berörda får varje vecka ut skadegörelsestatistik där det går att se vad som inträffat, och det går att prioritera förebyggande insatser utifrån det.

När kostnaden för skadegörelse och försäkringsskador sjunker blir det pengar kvar i kommunen. De pengarna ska användas för fler skadeförebyggande åtgärder av olika karaktär, det är också ett krav från det samägda försäkringsbolaget.

– Förra året kunde exempelvis kommunens fastighetsförvaltning Drakfastigheter minska risken för försäkringsskador och höja säkerheten genom att bygga in vatten- och ventilationsstopp vid förskolor. Detta innebär exempelvis att inkommande vatten är avstängt larmad tid, säger Gunnar Åberg, säkerhetschef i Sundsvalls kommun. Men vi jobbar även med ”mjuka faktorer” och det är även möjligt för oss att använda delar av pengarna för att motivera ungdomar på olika sätt. Några exempel här är att vi bidragit till en trevligare skolmiljö vid Matfors skola och Nivrenaskolan. Vi har även medverket vid ett klotterseminarium i höstas och under 2014 kommer vi att öka bidraget till den ungdomsfest som Kultur & Fritid arrangerar.

– Skadegörelsekostnader är alltid fel, men det är förstås mycket trevligt att vi nu kan få ett bidrag till att ordna en uppskattad fest för ungdomarna i Sundsvall, säger Lars-Ove Johansson, chef för ungdomsavdelningen, Kultur & Fritid. Bättre det än att laga sönderslagna fönsterrutor för pengarna. Ungdomsfesten blev en succé med fritt äventyrsbad, relax, musik och disco och i höstas kom 1500 ungdomar. Jag tror att vi kan locka upp emot 2500 i år.

Om skadegörelsekostnaderna i Sundsvall
I den sammanställning som nyligen gjorts av säkerhetssektionen i Sundsvalls kommun så uppgår kostnaderna för fastighetsrelaterade skador till knappt 2,1 miljoner kr. Till detta kommer klottersanering i gångtunnlar för ca 500 000 kr. Delar av de kommunala bolagens skadekostnader ingår i sammanställningen.

I den bifogade filen finns en sammanställning områdesvis för skadegörelsen i fastigheterna. Siffrorna i översikten kan dock vara påverkade av enskilda händelser och vissa incidenter kan göra stor skillnad. Vid exempelvis Vibackeskolan påverkar två större inbrott för totalt 102 000 kr totalkostnaden. Noterbart är även att Sticksjö skola fått ordentligt sänkta kostnader sedan övervakningskameror monterades vid skolan, även om skadekostnaderna fortfarande är relativt höga vid den fastigheten.

Liknande nyheter