Satsning av Allidrott på Centrumvillan

SISU gör en satsning som kallas Allidrott tillsammans med Fritidsgården Centrumvillan. Allidrott är ett projekt som vill ge fler barn och ungdomar i årskurs 5 och uppåt möjlighet att prova på och upptäcka flera idrotter under gemensamma former.

Allt är gratis för deltagarna och det finns inga krav på medlemskap eller närvaro. Målet är att få så många barn och ungdomar som möjligt i rörelse. Genom att testa olika idrotter ska barn och ungdomar få möjlighet att hitta en fysisk aktivitet som de vill fortsätta med eller återuppta.

Deltagande föreningar ska kunna ta emot barn och ungdomar som vill fortsätta idrotta i föreningens regi då projektet är slut. Föreningar som vill delta är med under en fem veckors period därefter tar en ny förening över. På så sätt får barnen och ungdomarna prova på en rad olika idrotter.

Vilka idrotter och vilka datum som detta sker kan du läsa på Centrumvillans hemsida

Dela denna sida