Sportoteket i Sundsvall prisas

Projektet Sportoteket fick i fredags ta emot Mittnordenkommitténs, Nordens Gröna Bälte Miljöpris 2017, vid Åre Sustainebility Summit.

Sportoteket är ett socialt investeringsprojekt i Sundsvalls kommun som har kommit till utifrån att ett stort antal barn och unga i Sundsvall lever i ekonomisk utsatthet. Eftersom det är kostsamt med sportutrustning så har inte dessa barn och unga samma möjligheter som andra att utöva idrott. Syftet med projektet är att ta fram en modell för gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning och att genom utlåningsverksamheten samarbeta med idrottsföreningar och boenden för ensamkommande barn. Nu har Sportoteket fått pris för det arbetet.

På plats i Åre fanns projektledaren för Sportoteket Per Jutterström för att ta emot priset ur handen på Pål Säter Eiden, ordförande i Mittnordenkommittén. Totalt nio var nominerade till priset och där en enig jury till slut utsåg Sportoteket som vinnare.

– Det är förstås otroligt hedrande och kul att kommunens initiativ med Sportoteket och vårt jobb blir uppmärksammat på detta sätt, säger Per Jutterström, projektledare för Sportoteket. Vi har under sommaren 2017 testat att åka ut i bostadsområden och låna ut prylar bland annat i Bredsand med gott resultat och vi ser att det även finns ett behov av att komma närmare ungdomarna i andra områden.

Av de drygt 500 lån vi hittills gjort har vi redan statistiskt underlag på att vi gör skillnad – vi gör det goda livet möjligt, berättar Per Jutterström. Prissumman på 30 000 kronor kommer att gå till en mer utåtriktad utlåningsverksamhet under sommaren 2018 på några platser samt inköp av utrustning som är svår att få skänkt av allmänheten.
Dessutom tar vi nu nästa steg och expanderar verksamheten där vi öppnar det andra Sportoteket i kommunen inom kort avslutar projektledaren Per Jutterström.

– Sportoteket är en politisk satsning som vi i majoriteten är väldigt stolta över. Genom en så enkel insats som möjligheten att låna, i stället för att köpa, fritidsutrustning hoppas vi kunna öka jämlikheten genom att fler barn och unga får chansen att testa nya sporter och andra fritidsaktiviteteter. Vi tror också att det är ett bra sätt att arbeta med integration genom att fler får en väg in i föreningslivet genom sina fritidsintressen, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Mittnordenkommitténs motivering:
Kommunen satsar på ett Sportotek för att göra idrotten tillgänglig för alla.
Hit ska ungdomar kunna vända sig för att låna sportutrustning kostnadsfritt.

Via undersökningar har Sundsvalls kommun fått svar att ungdomarna tvingas välja bort fritidsaktiveter på grund av ekonomiska orsaker. Idén bygger på att kommunen vill bidra till att inkludera ungdomar samtidigt som man bidrar till hållbar utveckling och återanvändning. Genom sin satsning inspirera kommunen både andra aktörer men också samhället att göra liknande. Genom sin verksamhet engagerar man medborgare i sin region men föregår också som gått exempel i Mittnorden.

Mittnordisk aspekt:
Bidra till hållbar utveckling och återanvändning. Samtidigt inspirera fler andra kommuner att göra likadant. Genom sin verksamhet engagerar man medborgare i sin region men föregår också som gått exempel i Mittnorden. 

 

Senast uppdaterad: 2017-09-26, 14:06

Dela denna sida