Sundsvalls tredje ungdomsfullmäktige startar upp

Välkommen till en kick-off med elever och politiker. För tredje året i rad startar Sundsvalls kommun upp ett ungdomsfullmäktige med fyra deltagande skolor – två klasser från grundskolan och två från gymnasiet.

Måndagen den 16 oktober kl. 12.30 är media välkommen till en kick-off då elever, lärare och politiker möts i fullmäktigesalen.

I början av 2016 startade Sundsvalls kommun upp det allra första ungdomsfullmäktige. Arbetet visade sig vara lyckosamt då eleverna har varit väldigt engagerade i arbetet och de fick en bra inblick i politik, demokrati och samhällsutveckling.

– Ungdomsfullmäktige är i högsta grad en demokratifråga och från ett samhällsperspektiv mycket viktig. Vi ser hur segregationen ökar och likaså utanförskapet. Genom att erbjuda skolklasser att jobba med dessa frågor, ge tillgång till politiker, tjänstemän och dokument från Sundsvalls kommun hoppas vi att vi skapar en nyfikenhet och att vi tar ner motståndet mot att engagera sig politiskt, säger Arianne Sundman, kommunfullmäktiges ordförande.

Deltagande skolor

I 2018 års ungdomsfullmäktige medverkar:

  • S:t Olofsskolan årskurs 6
  • Matfors skola årskurs 8
  • Sundsvalls praktiska gymnasium Vård- och omsorgsprogrammet år 3
  • Thorén Business School Naturvetenskapliga programmet och Samhällsprogrammet år 1

Eleverna har i uppgift att komma utarbeta förslag till ett hållbarare Sundsvall utifrån de tre huvuduppdragen från Sundsvalls kommuns mål- och resursplan: jobb och näringsliv, en likvärdig skola och goda livsvillkor. Elevernas arbeten kommer att pågå under resterande del av höstterminen samt under vårterminen.

Den 17 maj ska eleverna presentera sina förslag för politikerna i 2018 års ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige genomförs på samma sätt som de ordinarie kommunfullmäktige av ordförande Arianne Sundman och det kommer dessutom att webbsändas.

Kick-off med elever och politiker

Elever, lärare och politiker träffas i fullmäktigesalen och få en introduktion till projektet.

När:  16 oktober
Tid: 12.30 – ca 15.00 (inklusive fikapaus)
Plats:  Fullmäktigesalen 
Kontakt:  Arianne Sundman, kommunfullmäktiges ordförande, 070 -624 32 11
Malin Heimer Nilsson, 073-275 1674, verksamhetsansvarig Värdeskapande lärande, Sundsvalls kommun

Röster från tidigare ungdomsfullmäktige

”Det här blir något annat än att vara i klassrummet. Det bästa med denna resa har varit att se elevernas engagemang i sina självvalda frågor. Frustration över att ”politikerna inte gör tillräckligt” har exempelvis framkommit vid flera tillfällen. Eleverna har djupdykt i sina frågor och ställt politiker och tjänstemän till svars. Eftersom processen varit lång har också nya infallsvinklar tillkommit. Nya perspektiv.”
Lollo Rhodén, SO-lärare, Heliås Sidsjön, deltagare i ungdomsfullmäktige 2017

”Om fler skulle få chansen att vara med ungdomsfullmäktige så tror jag att resultaten i Sundsvalls kommun skulle öka och eleverna skulle bli allmänt engagerade istället för att bara läsa en bok och göra ett prov i samhällskunskap”
Alva, Nivrenaskola, deltagare i ungdomsfullmäktige 2017

”Vi har fått ut skolans arbete i verkligheten. Flera elever kände sig stolta och presterade över vad det trodde själva. De har sett att det är möjligt att påverka och hur man skriver ärenden för att få till något bra som först kändes omöjligt”. 
Jenny Berglund och Åsa Gustavsson, lärare Hellbergsskolan, deltagare i Ungdomsfullmäktige 2016

”Det var pirrigt att stå i talarstolen. Det har varit svårt att jobba med det här men också roligt. Vi har fått testa på nya saker och lärt oss om ur demokrati fungerar och hur man får igenom beslut. Vi vill göra mer av det här i skolan! ” 
Mohammed och Moa elever från Hellbergsskolan, deltagare i Ungdomsfullmäktige 2016

Dela denna sida