Sveriges bästa fritidsgård ligger i Matfors

Under onsdagen 7 oktober samlade kvalitetsnätverket Qualis sina aktiva kommuner för årets nätverksseminarium på Globe Hotell i Stockholm. Minerna var efter en lång dag fortfarande på topp i sundsvallslägret, en av kommunens fritidsgårdar blev nämligen rankad högst av alla.

Cirka tjugo kommuner är med i nätverket där man bland annat granskar varandras verksamheter med hjälp av ett kvalitetsverktyg. Varje år utser man även ”Årets Qualisfritidsgård”, en utmärkelse som går till den gård som visat högst kvalitet under läsårets granskningar. För 2014/2015 är det alltså Matfors fritidsgård som återfinns högst upp på tronen.

IMG_0283– Det är självklart jättekul att vi får denna utmärkelse, ett bevis på att vi är på rätt väg och gör ett viktigt och bra arbete för ortens ungdomar, säger Eva Ström, föreståndare Matfors fritidsgård.

Matfors fritidsgårds profil är kreativitet och entreprenörskap, och verksamheten är främst inriktad mot skapande verksamhet. Detta inkluderar konst, hantverk och inte minst musik där det i lokalerna finns både replokal och midistudio.

 

Mer information om innehållet i granskningsrapporten
Matfors fritidsgård är en mötesplats som håller mycket god kvalitet. Personalgruppen är välkomnande och kompetent. Lokalerna är genomgående trivsamma och fräscha och görs om då behov finns. Personalen arbetar aktivt för att nå de ungdomar som bor i närområdet och deltar i lokala nätverk.

Fritidsgårdens Styrkor

  • Utveckling av självkänsla och identitet: Fritidsledarna på Matfors fritidsgård ser alla sina besökare och bekräftar alla vilket är av stor vikt i en fritidsgårdsverksamhet. Personalens styrka som ligger i förmågan att engagera ungdomarna till att bilda egna föreningar har visat sig ge ett gott resultat för ungdomarnas självkänsla och identitet. Att genom detta få dem att växa och utveckla sitt eget ledarskap är en lyckad metod.
  • Organisation: Fritidsgården har ett förankrat uppdrag och en värdegrund som omfattar alla i personalen. En bra organisation och en stark teamkänsla gör att alla tar ett stort ansvar för verksamheten.
  • Styrning och ledarskap: Fritidsgården har en strategisk och långsiktig planering med tydliga mål. Dessa arbetas i första hand fram gemensamt genom regelbundna möten mellan chef och personal. Därefter verkställs målen på en kommunövergripande, politisk nivå. På detta sätt skapas en gemensam syn på uppdraget i alla dess led.

Läs även artikel i ST

Dela denna sida