Ungdomsavdelningen anställer fältassistent

Kultur- och fritidsförvaltningen ser behovet av en fältassistent. – Ökningen av droger är dramatisk och de som håller på är så små. Det är sjundeklassare som boffar och röker spice, säger Eva Ström, fritidsgårdsföreståndare till Sundsvalls Tidning.

Problemet är utbrett och finns i alla stadsdelar. – Jag har jobbat inom fritidsgårdsverksamheten i 20 år och situationen nu är allvarligare än någonsin. Vi, ni, skolan, trygghetsgrupperna och föräldrarna behöver hjälpas åt för att få ett stopp på det och vi som arbetar med ungdomar ser boffning och spice som de största problemen, säger Eva.

Larmen från fritidsgårdsanställda tillsammans med ST:s artikelserie resulterade i att kommunens Trygghetsråd kallade till ett extra möte under måndagen. Där diskuterades behovet av en fältassistent.

Kultur & Fritid söker en fältassistent till ungdomsavdelningen
På onsdag 21 maj tog Kultur & fritidsnämnden upp frågan och en enig nämnd klubbade igenom att Ungdomsavdelningen nu ska anställa en fältassistent på heltid.

Om man är intresserad av jobbet som fältassistent i Ungdomsavdelningen så kan man gör ansökan senast 11 juni.
Se bifogad fil om ansökan till tjänsten

Ansökan skall vara inne senast 11 juni

Kontakt
Johansson, Lars-Ove, ungdoms och fritidschef
Telefon: 060-19 19 59
Mobil: 070-653 38 44

Relaterade inlägg

Share