Ungdomspott Sundsvall 400 år

Drömmer du också om att göra en aktivitet när Sundsvall firar 400 år?

Har du en jättebra idé men är utan pengar? Nu har du som är ung möjlighet att söka pengar ur vår ungdomspott till din aktivitet som du vill göra när Sundsvall jubilerar 2024!

För vad kan man söka?

Det kan vara fritidsaktiviteter, kulturarrangemang eller något annat. Aktiviteten/arrangemanget måste vara fritt från all sorts droger och alkohol, vara publikt, kostnadsfritt och rikta sig till andra ungdomar inom Sundsvalls kommun.

För vad kan man INTE söka?

Privata aktiviteter/arrangemang för en slutet grupp kan vi inte ge stöd till. Stödet skall ses som ett engångsbelopp och inte ett kontinuerligt verksamhetsstöd, det skall inte gå till lön eller till andra personliga inventarier som musikinstrument, filmkameror med mera.

Hur fort får man besked?

Bedömningen av er ansökan skall hanteras snabbt, vår ambition är att du/ni skall få besked senast inom två veckor från det att vi har er ansökan i vår hand. När er ansökan är beviljad blir inbjuden till en träff med oss där ni får möjlighet till stöttning och hjälp med er aktivitet.

 

Ansök här till din aktivitet

* anger obligatoriska fält

Uppgifter om digDin ansökan


Beskriv så noga du kan vad du/ni vill göra, vem som kommer att bjudas in eller vara med, vart du/ni vill hålla till.

Skriv gärna datum om du har det.
Behövs pengar, material, lokal eller annat? Beskriv och ange vad du/ni tror att det eventuellt kommer att kosta.

Är det någon annan som stöttar dig/er med pengar, lokaler eller annat? Ange vem i så fall och vilken hjälp du/ni får.

Godkänn


I och med att du kryssat i denna ruta så medger du att vi får spara kontaktuppgifterna tills vi beviljat eller nekat din ansökan. I det fall där ansökan är beviljad så har vi kvar kontaktuppgifter tills din aktivitet är genomförd och avslutad. Alla data raderas därefter! Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.sundsvall.se/personuppgifter.

 

Dela denna sida