Om oss

Hemsidan – Ung i Sundsvall

Sidan drivs av Ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun och är till för dig som är nyfiken på vad det finns att göra i Sundsvall. Här kan du få senaste nyheten om ungdomsevenemang i Sundsvall samt annan intressant information som rör just dig. Du får även vetskap om avdelningens verksamheter i Sundsvall. Kontakta Webmaster om frågor rörande hemsidan.

Tillgänglighet på hemsidan

Vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Via länken nedan beskriver vi vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns.

Läs vår redogörelse av tillgängligheten av hemsidan

Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen ska genom egna initiativ och i samarbete med andra stödja och främja Ungdomars positiva utveckling. Avdelningen ansvarar för fritidsgårdar, träffpunkter för äldre ungdomar i åldern 16-25 år som tex Unga magasinet och Ung Film, Domsaga Musikhus och samverkan med studieförbund, lokaler och möjlighet för ungdomars spontanverksamhet som till exempel skateparker.
Vi arbetar även med sommarjobb för ungdomar samt lovverksamheter på alla skollov.
I avdelningen finns även verksamheter som arbetar kommunövergripande som fältassistenter, trygghetssamordnare, demokratisamordnare samt fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar. Vi gör allt möjligt………….

Lars-Ove Johansson, Avdelningschef

Bild som visar var Ungdomsavdelningen håller till.

Besöksadress: Magasinsgatan 12 (Navet – i magasinsbyggnaden bredvid ”kiosken”)

UNGDOMSAVDELNINGEN

Avdelningschef 
Lars-Ove Johansson
Tfn  060-19 19 59, mobil  070-653 38 44,

Verksamhetsområden

Fritid & föreningsgårdar – Domsaga Musikhus – Unga Magasinet – Sommarjobb – Ljusta aktivitetscentrum – Ung Pott – Lögdö Vildmarkscamp – Skatehallen – Sommarverksamhet – Ung Film – Fritid För Alla – Internationellt ungdomsarbete – Ungdomsdemokrati – Sundsvalls Skatepark

Avdelningens verksamheter

FRITID & FÖRENINGSGÅRDAR

Roger Norrman Enhetschef för Alnö & Skönsbergs fritidsgård. Tel: 060-19 97 66
Carina Seger Enhetschef för Centrumvillan & Indal/Lidens fritidsgårdar. Tel: 060-19 19 56
Eva Ström Enhetschef för Matfors & Granlo fritidsgård. Tel: 060-12 68 20
Elisabeth Orre Enhetschef för Nacksta & Skönsmons fritidsgård . Tel: 060-19 25 23
Johanna Lindeborg Enhetschef för Opalen & Bredsands fritidsgård. Tel: 060-19 26 74 

ÖVRIG UNGDOMSVERKSAMHET

Tommy Lerstrand Enhetschef för Domsaga Musikhus, Ung Film, Unga Magasinet Fritid För Alla. Tel: 060-191998
Leif Persson
Informatör, Webmaster , UKM. Tel: 060-19 12 62 
Mona Harr Ströhlein  Unga Magasinet, Internationellt ungdomsarbete. Tel: 060-19 49 67, 070-190 35 77 
Mikael Hedman Unga Magasinet. Tel: 060-19 49 67, 072-146 56 80 
Rebecca Lampinen  Unga Magasinet. Tel: 060-19 49 67, 073 275 55 81 
Pia Fjällmo  Demokratisamordnare. Tel: 060-19 17 89, 070-190 78 81 
Magnus Isaksson Fritid För Alla. Tel. 076-697 07 87
Eva Månsson  Ung Film. Tel: 070 3009949 
Iyambo Davidsson Ung Film. Tel: 070 3009949 
Nijad Farhang  Fältassistent. Tel: 060-19 18 95, 070-399 93 31 
Annette Berlin  Fältassistent. Tel: 070 6275910 

Var finns våra anläggningar?


Se större karta