Om oss

Hemsidan – Ung i Sundsvall

Sidan drivs av ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun och är till för dig som är nyfiken på vad det finns att göra i Sundsvall. Här kan du få senaste nyheten om ungdomsevenemang i Sundsvall samt annan intressant information som rör just dig. Du får även vetskap om avdelningens verksamheter i Sundsvall. Kontakta Webmaster ↗ om frågor rörande hemsidan.

Verksamhetsområden

Fritid & föreningsgårdar – Tornhuset – Sommarjobb –  Lögdö Vildmarkscamp – Skatehallen – Sommarverksamhet – Fritid För Alla – Internationellt ungdomsarbete – Ungdomsdemokrati – LSS eftermiddagsfritids – Ljusta aktivitetscentrum.

Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen ska genom egna initiativ och i samarbete med andra stödja och främja ungdomars positiva utveckling. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria. Vi vill utveckla goda samhällsmedborgare.

I Sundsvall finns idag 12 fritidsgårdar som är belägna nära centrala delen av stan samt i ytterområdena. Här kan ungdomar från årskurs 6 ta del av och själv påverka olika typer av aktiviteter med stöd från engagerade fritidsledare. Avdelningen ansvarar även för Tornhuset, en träffpunkt för äldre ungdomar från 16 år. Tornhuset är en kreativ, inkluderande och engagerande mötesplats för alla med olika möjligheter för unga att både delta i och skapa egna aktiviteter. Vi arbetar även med sommarjobb för ungdomar samt lovverksamheter på alla skollov.

I avdelningen finns även verksamheter som arbetar kommunövergripande som fältassistenter, trygghetssamordnare, demokratisamordnare samt fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar.

  • Ungdomsavdelningens insatser ska stödja ungdomars initiativkraft, främja deras utveckling och bidra till en trygg uppväxtmiljö i hela kommunen
  • Ungdomsavdelningen arbetar aktivt med frågor som rör demokrati, delaktighet, inflytande och jämställdhet.
  • All vår verksamhet är HBTQi-certifierade och kvalitetssäkrad.

Avdelningschef 
Eva Ström ↗
Tfn 073-0514648 ↗

Besöksadress
Packhusgatan 4
85231 Sundsvall

Avdelningens verksamheter

KONTAKT FRITID & FÖRENINGSGÅRDAR

Stephan Gusenleitner ↗ Enhetschef för Bredsand och Opalens fritidsgård. Tel: 070-670 40 04
Rebecca Lampinen ↗ Tf Enhetschef för Matfors, Centrumvillan & Indal/Lidens fritidsgårdar. Tel: 073-2755581
Elisabeth Orre  ↗Enhetschef för Nacksta & Skönsmons fritidsgård. Tel: 060-19 25 23
Johanna Lindeborg ↗ Enhetschef för Alnö och Skönsbergs fritidsgård. Tel: 070-191 40 65

KONTAKT ÖVRIG VERKSAMHET

Mona Harr Ströhlein ↗ Enhetschef för Tornhuset, Fritid För Alla. Internationellt ungdomsarbete. Tel: 070-190 35 77
Leif Persson
Informatör, Grafisk design, Webmaster. Tel: 073-036 80 60
Pia Fjällmo ↗  Demokratisamordnare. Tel: 060-19 17 89, 070-190 78 81 
Magnus Isaksson Fritid För Alla. Tel. 076-697 07 87
Mikael Hedman ↗ Tornhuset. Tel: 072-146 56 80 
Linda Tegnerud Tornhuset. Tel: 070-190 29 84
Lillielle Magnusson Tornhuset. Tel: 070-248 01 27
Frida Hjalmarsson Tornhuset
Carina Seger Trygghetschef. Tel: 070-6704004
Sofie AxTrygghetssamordnare. Tel: 0730-263796
Nijad Farhang ↗  Fältassistent. Tel: 060-19 18 95, 070-399 93 31 
Annette Berlin ↗  Fältassistent. Tel: 070-6275910 
Jonas Stenlund Fältassistent. Tel: 073-0397247
Zara Lif  Fältassistent. Tel: 073-0203776

Var finns våra anläggningar?


Se större karta

Sociala medier

Facebook ↗ Instagram ↗ Twitter ↗ Youtube ↗

Tillgänglighet på hemsidan

Vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Via länken nedan beskriver vi vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns.

Läs vår redogörelse av tillgängligheten av hemsidan

 

Dela denna sida