Afternoon Tea

Afternoon Tea är ett nätverk för ungdomsdrivna föreningar/intressegrupper i Sundsvall. Nätverket arrangerar träffar ca 1 ggr/månad. Syftet med dessa träffar är att föreningar/intressegrupper som drivs av unga för unga ska få träffas, dela med sig av varandras erfarenheter, stötta varandra, hitta nya samarbetsformer och få inspiration.

Varje träff har ett tema och inspirerande föreläsare inom området bjuds in. Att delta i Afternnon Tea är gratis!

Afternoon Tea:s nätverksträffar är alltid på en måndag kl. 18.00 på Unga Magasinet. Som deltagare blir du bjuden på matigt fika.


Kommande träffar!

Afternoon Tea - Utveckling och framåt

25 feb 2019 Ungdomsavdelningen kl:18:00 - 20:30

Afternoon Tea – nätverket för ungdomsdrivna föreningar och intressegrupper

Kvällens tema är att blicka framåt för nätverket. Hur utveckla Afternoon Tea framåt?

Du bjuds på matigt fika!!!

VARMT välkommen!!!

Anmäl senast söndag den 24 feb till pia.fjallmo@sundsvall.se eller via FB-eventet

Plats: Ungdomsavdelningen, Magasinsgatan 12, Sundsvall

Tid: 25 feb 2019( 18:00 - 20:30 )

Karta Otillgänglig

Share