Afternoon Tea

Afternoon Tea är ett nätverk för ungdomsdrivna föreningar/intressegrupper i Sundsvall. Nätverket arrangerar träffar ca 1 ggr/månad. Syftet med dessa träffar är att föreningar/intressegrupper som drivs av unga för unga ska få träffas, dela med sig av varandras erfarenheter, stötta varandra, hitta nya samarbetsformer och få inspiration.

Varje träff har ett tema och inspirerande föreläsare inom området bjuds in. Att delta i Afternnon Tea är gratis!

Afternoon Tea:s nätverksträffar är alltid på en måndag kl. 18.00 på Unga Magasinet. Som deltagare blir du bjuden på matigt fika.


Kommande träffar!

Inget inbokat ännu...
Dela denna sida