Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svenska lag den 1 januari 2020. Sundsvalls kommun genomför löpande olika insatser för att våra verksamheter som riktar sig till barn och unga ska vara formade utifrån barns rättigheter i barnkonventionen.

Sundsvalls kommun har genomfört utbildning inom barnkonventionen till personal som jobbar med verksamhet som är riktade till barn och unga eller har verksamhet som på olika sätt påverkar barn och unga. Ett arbete med att ta fram kontrollverktyg och analysmaterial för efterlevnad av barnkonventionen är också igång. Arbetet med att utveckla kommunens verksamheter så att de är formade utifrån barns rättigheter är ett arbete som inte har något slutdatum utan är ett pågående löpande arbete.

Vill du vet mer?

Vill du veta mer om barns rättigheter och om barnkonventionen eller kommunens arbete med barnkonventionen så kontakta Pia Fjällmo – Demokratisamordnare Sundsvalls kommun

Pia Fjällmo
Demokratisamordnare
Skicka epost till PiaRing till Pias mobiltelefonLänk till facebooksida
Dela denna sida