Demokratidagen

En dialogdag för unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner i Sundsvalls kommun!

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen 2024 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika unga besökare. Dialogsamtalen kommer att formas som workshops med workshopledare och där rubrikområden från LUPP-enkäten är de olika dialogsamtalens teman (skola, trygghet, hälsa, fritid, arbete, framtid och politik/samhälle). Här kan du ta del av Sundsvalls kommuns senaste Lupp-rapport

Demokratidagen 2024

2 workshopmodeller
Under Demokratidagen 2024 kommer ungdomarna att ta del av 2 olika workshopmodeller när de deltar i de olika workshoparna. I workshopmoment nr 1 blir modellen ”wordcafe” och i workshopmoment nr 2 blir modellen ”utvecklingsträd”.

Politikermingel
Till Demokratidagen 2024 har möjligheten utökats ytterligare för unga att möta och samtala med våra kommunpolitiker. I programmet finns nu även programpunkten ”politikermingel” som ger unga möjligheten att ha utökade samtal med de lokala politikerna.

Föreläsare och moderator

Gemensam föreläsning, samtal och poesi från scenen utifrån demokrati, ungas rättigheter och att kunna göra sin röst hörd. De kommer tillsammans ge publiken en intressant mix där Faysa Idle och Åsa Ekman berör viktiga frågor om ungas rättigheter, vikten av att kunna göra sina röster hörda och konsekvenser av när det uteblir.

Bild på Fayas Idle och Åsa Ekman

Föreläsning: Faysa Idle gav ut boken ”Ett ord för blod” september 2023 som är en berättelse om att vara människa, anhörig och kvinna och hamna mitt i både det vanliga samhället och det brutala gängvåldet. Faysa är född 1998 och är uppvuxen i Tensta där hon förlorat både vänner och familjemedlemmar till gängvåldet. Faysa verkar också som poet och kreatör.

Moderator: Åsa Ekman har 20 års erfarenhet av arbete med Barnkonventionen och är både författare och konsult som hjälper organisationer i det strategiska och operativa barnrättsarbetet. Åsa Ekman har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund, sitter idag i styrelsen för Bris, Clowner utan gränser och är initiativtagare till och driver podden Barnrättssnack.


Datum och tid

15 februari gymnasiet och unga vuxna
Kulturmagasinet, 08.00-12.00 eller 12.00-16.00

22 februari högstadiet
Kulturmagasinet, 08.00-12.00 eller 12.00-16.00

Program

Grupp 1 = 100 ungdomar
08.00 – 08.30 Incheckning för ungdomar
08.30 – 08.35 Välkomna… och Demokratidagen börjar!
08.35 – 09.15 Föreläsning, samtal och poesi – Faysa Idle och Åsa Ekman
09.15 – 09.35 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna)
09.35 – 10.15 Workshop nr 1 – samtal/övningar mellan unga och vuxna
10.20 – 11.00 Workshop nr 2 – samtal/övningar mellan unga och vuxna
11.05 – 11.25 Politikermingel – mellan unga och vuxna
11.30 – 11.55 Panel med våra politiker som svarar på ungdomarnas frågor
11.55 – 12.00 Avrundning och summering

Lunch på egen hand

Grupp 2 = 100 nya ungdomar
12.10 – 12.30 Incheckning för ungdomar
12.30 – 12.35 Välkomna… och Demokratidagen börjar!
12.35 – 13.15 Föreläsning, samtal och poesi – Faysa Idle och Åsa Ekman
13.15 – 13.35 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna)
13.35 – 14.15 Workshop nr 1 – samtal/övningar mellan unga och vuxna
14.20 – 15.00 Workshop nr 2 – samtal/övningar mellan unga och vuxna
15.05 – 15.25 Politikermingel – mellan unga och vuxna
15.30 – 15.55 Panel med våra politiker som svarar på ungdomarnas frågor
15.55 – 16.00 Avrundning och summering

Anmälan & mer info: Kontakta Pia Fjällmo, se kontaktinfo längre ner.

 

Arkiv

Demokratidagen 2023

16 februari: Förmiddag & eftermiddagspass för gymnasiet och unga vuxna
23 februari:
Förmiddag & eftermiddagspass för högstadiet

Program

Grupp 1
08.00 – 08.30 Incheckning för ungdomar
08.30 – 08.35 Välkomna… och Demokratidagen börjar!
08.35 – 09.15 Föreläsning med Charbel Gabro
09.15 – 09.40 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna)
09.40 – 10.30 Workshop nr 1 – samtal/övningar mellan unga och vuxna
10.35 – 11.25 Workshop nr 2 – samtal/övningar mellan unga och vuxna
11.30 – 11.55 Panel med våra politiker som svarar på ungdomarnas frågor
11.55 – 12.00 Avrundning och summering

Lunch på egen hand

Grupp 2
12.10 – 12.30 Incheckning för ungdomar
12.30 – 12.35 Välkomna… och Demokratidagen börjar!
12.35 – 13.15 Föreläsning med Charbel Gabro
13.15 – 13.40 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna)
13.40 – 14.30 Workshop nr 1 – samtal/övningar mellan unga och vuxna
14.35 – 15.25 Workshop nr 2 – samtal/övningar mellan unga och vuxna
15.30 – 15.55 Panel med våra politiker som svarar på ungdomarnas frågor
15.55 – 16.00 Avrundning och summering

Bild på föreläsaren Charbel Gabron

Föreläsare – Charbel Gabro
(Interagera mera) – Hitta ditt bästa jag! – Vem vill du vara?
I sin inspirationsföreläsning tar Charbel med dig på hans resa från en tuff uppväxt som ung till där han är idag. Det blir en föreläsning med budskapet om och att tro på sin egen förmåga, att göra sin röst hörd och att hitta och våga drömma sina drömmar. Charbels engagemang kommer att ge dig i publiken mycket pepp och många verktyg – ett självledarskap – för att hitta sitt bästa jag!

Frågepanel med partierna
Representanter för varje politiskt parti tar plats på scenen. Ungdomarna har nu möjligheten att ställa de frågor som de önskar till panelen utifrån de samtalsområden som behandlats under Demokratidagen. Charbel Gabro kommer att vara moderator för denna frågestund.

Demokratidagen 2021

Gänget som ordnade den digitala sändningen
Torsdag 22 april hände det!!! Vi genomförde Demokratidagen helt digitalt på grund av det pandemiläge vi befinner oss i. Elever från högstadiet och gymnasiet, våra kommunpolitiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner deltog i denna viktiga dialogdag om hur det är att vara ung i vår kommun.
 
Runt 425 personer deltog under dagen och hade digital dialog med varandra!!! Bamse-tack till alla som var med och deltog i denna spännande digitala form av Demokratidagen!!! Vi vågade… vi prövade… och det gick!!! Extra applåd och fanfar till sociologieleverna år 3 vid Samhällsprogrammet Sundsvalls gymnasium som var digitala workshopcoacher och tog hand om alla deltagande ungdomar denna dag!!! Ni är ovärderliga!!! Grymt grymt bra jobbat!!! Stort imponerande tack till
 
Ungdomsavdelningen Sundsvalls kommun som såg till att denna digitala Demokratidag gick att genomföra… Zoom-teknikgänget, gänget som coachade alla vuxna deltagare och webbsändningsgänget!!! TACK alla!!!  /Pia ❤ Hjärta
 

 

 

Kontakt

Pia Fjällmo
Demokratisamordnare
Skicka epost till PiaRing till Pias mobiltelefonLänk till facebooksida
Dela denna sida