Demokratidagen

En dialogdag för unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner i Sundsvalls kommun!

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen är uppdelad i antingen FM-pass eller EM-pass, med samma program under för- och eftermiddag men med olika unga besökare (08.00-12.00 & 12.15-16.00). Dialogsamtalen kommer att formas som workshops med samtalsledare och där rubrikområden från LUPP-enkäten är de olika dialogsamtalens teman (skola, trygghet, hälsa, fritid, arbete/framtid och politik/samhälle).

Demokratidagen 2021

Nytt upplägg! Webbsändning! Spännande tema!

Denna dag kommer att äga rum för högstadiet och gymnasiet. Man kan delta i antingen FM-pass eller EM-pass. Dagen kommer att genomföras digitalt på grund av den rådande pandemin.

Demokratidagens tema 2021 är:

  • Sundsvall är på väg mot 400 år! Demokratin i Sverige fyller 100 år!
    Hur har ungas rättigheter och förutsättningar sett ut genom vår historia?
  • Hur är det att vara ung i Sundsvall idag?
    Om Digital natives… alltså ungdomarna själva beskrev sin generation, vad skulle de då lyfta fram?
  • Vilket Sundsvall vill de ha i framtiden?

Mer info om Demokratidagen 2021 får du av din skola eller fritidsgård.

 

 

Kontakt

Pia Fjällmo
Demokratisamordnare
Skicka epost till PiaRing till Pias mobiltelefonLänk till facebooksida
Dela denna sida