Demokratidagen

En dialogdag för unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner i Sundsvalls kommun!

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen är uppdelad i två datum och två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika unga besökare (08.00-12.00 & 12.15-16.00). Dialogsamtalen kommer att formas som workshops med samtalsledare och där rubrikområden från LUPP-enkäten är de olika dialogsamtalens teman (skola, trygghet, hälsa, fritid, arbete/framtid och politik/samhälle).

Demokratidagen 2021

Denna dag kommer att äga rum  för högstadiet och gymnasiet. Man kan delta i antingen FM-pass eller EM-pass. Dagen kommer att genomföras digitalt p.g.a. den rådande pandemin.

Demokratidagens tema 2021 är:

  • Sundsvall på väg mot 400 år
  • Demokratin 100 år
  • Ung i Sundsvall idag
  • Digital natives
  • Framtiden

Mer info om Demokratidagen 2021 kommer inom kort…