Demokratidagen

En dialogdag för unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner i Sundsvalls kommun!

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen är uppdelad i två datum och två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika unga besökare (08.00-12.00 & 12.15-16.00). Dialogsamtalen kommer att formas som workshops med samtalsledare och där rubrikområden från LUPP-enkäten är de olika dialogsamtalens teman (skola, trygghet, hälsa, fritid, arbete/framtid och politik/samhälle). Länk till tidigare LUPP-rapporter för vår kommun hittar du här


Demokratidagen 23 & 30 januari 2020 på Kulturmagasinet

Program båda dagarna

Föreläsning, Workshop & Heta panelen med våra politiker

  • 08.00 & 12.15 Incheckning för ungdomar
  • 08.30 & 12.30 Välkomna… och Demokratidagen börjar!
  • 08.40 & 12.40 Föreläsning (Se mer info nedan)
  • 09.20 & 13.20 Heta panelen med våra kommunpolitiker
  • 09.50 & 13.50 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna) + Mingla med våra kommunpolitiker
  • 10.15 & 14.15 Workshop nr 1
  • 11.00 & 15.00 Workshop nr 2
  • 11.45 & 15.45 Avrundning och summering

Föreläsning 23 januari 08.40 och 12.40
Demokratidagen för gymnasiet och unga vuxna (16-25 år).

Föreläsning av Göran Bostedt 
Varför bry sig? – Ungdomar och demokrati
Göran är statsvetare och verksam på Mittuniversitetet. Hans specialintresse är forskning om hur idéer kan bli till verklighet. Göran har lång erfarenhet av ungdomspolitik, lokala demokratifrågor och hur lokalsamhället kan behövas i förändringsarbete. Under de senaste åren har han bland annat medverkat i flera studier om lokala ungdomsfrågor och om skolan. Göran ansvarar idag för Mittuniversitetets rektorsutbildning och utbildningen av gymnasielärare i samhällskunskap. Han är också aktiv i olika utvecklingsprojekt i skolan.

Föreläsning 30 januari 08.40 och 12.40
Demokratidagen för högstadiet. 

Föreläsning av Linus Wellander
Engagemang! – Ungas delaktighet och inflytande
Linus har lång erfarenhet av att arbeta med ungas delaktighet och inflytande. Han brinner för utveckling och att stärka ungas möjlighet till påverkan av sitt samhälle. Att skapa engagemang är viktigt för Linus, något som märks när han blandar fakta, ballonger och järnklot för att få fram sitt budskap i sin föreläsning. Linus är inte bara verksam inom området delaktighet och inflytande för unga utan är även utbildad clown och improvisationsskådespelare.

Läs fullständig information och inbjudan!

Inbjudan gymnasiet och unga vuxna
Inbjudan högstadiet

 

Anmälan är nu tyvärr stängd!

 

 

 

Share