Ungdomsfullmäktige

Sundsvalls kommuns Ungdomsfullmäktige arrangeras varje år där klasser från skolår 6 till år 3 på gymnasiet kan delta. Eleverna får via sitt deltagande i Ungdomsfullmäktige en inblick i politik, demokrati och samhällsutveckling samt ges möjligheten att bidra med sina åsikter och tankar och lösningar för samhällsutveckling för vår kommun.

Under läsåret arbetar eleverna med att sätta sig in i kommunens mål- och resursplan och utifrån denna skriva fram ärenden från sin klass. I slutet av läsåret hålls Ungdomsfullmäktige i kommunens fullmäktigesal. Ärendena debatteras av klasserna och röstning om ärendena ska gå vidare till de politiska nämnderna sker. Nämndernas ordförande kvitterar ut elevernas ärenden som bearbetas i aktuell nämnd och där återkoppling på elevernas ärende ges till eleverna under höstterminen efterföljande läsår.

Via Ungdomsfullmäktige får elever i vår kommun möjligheten till kunskap och inblick i demokratins processer, kommunens uppbyggnad och hur den fungerar samt att eleverna får möjlighet att ge sina tankar, aspekter och lösningsförslag till målsättningar som ingår i vår kommuns MRP. Ungdomsfullmäktige är ett samarbete mellan Kommunfullmäktiges ordförande, fullmäktigekansliet, Barn och utbildningsförvaltningen och kommunens demokratsamordnare.

Kontakta oss om du vill veta mer om Ungdomsfullmäktige?

Pia FjällmoDemokratisamordnare: Pia Fjällmo
Epost: pia.fjallmo@sundsvall.se
Tel: 060-191789, 070-1907881. Facebook

Pia FjällmoKommunfullmäktiges ordförande: Arianne Sundman
Epost: arianne.sundman@sundsvall.se
Tel: 070-6243211

Dela denna sida