Ungdomsfullmäktige

Sundsvalls kommuns Ungdomsfullmäktige arrangeras varje år där klasser från skolår 6 till år 3 på gymnasiet kan delta. Eleverna får via sitt deltagande i Ungdomsfullmäktige en inblick i politik, demokrati och samhällsutveckling samt ges möjligheten att bidra med sina åsikter och tankar och lösningar för samhällsutveckling för vår kommun.

Under läsåret arbetar eleverna med att sätta sig in i kommunens mål- och resursplan och utifrån denna skriva fram ärenden från sin klass. I slutet av läsåret hålls Ungdomsfullmäktige i kommunens fullmäktigesal. Ärendena debatteras av klasserna och röstning om ärendena ska gå vidare till de politiska nämnderna sker. Nämndernas ordförande kvitterar ut elevernas ärenden som bearbetas i aktuell nämnd och där återkoppling på elevernas ärende ges till eleverna under höstterminen efterföljande läsår.

Via Ungdomsfullmäktige får elever i vår kommun möjligheten till kunskap och inblick i demokratins processer, kommunens uppbyggnad och hur den fungerar samt att eleverna får möjlighet att ge sina tankar, aspekter och lösningsförslag till målsättningar som ingår i vår kommuns MRP. Ungdomsfullmäktige är ett samarbete mellan Kommunfullmäktiges ordförande, fullmäktigekansliet, Barn och utbildningsförvaltningen och kommunens demokratsamordnare.

Kontakta oss om du vill veta mer om Ungdomsfullmäktige?

Pia Fjällmo
Demokratisamordnare
Skicka epost till PiaRing till Pias mobiltelefonLänk till facebooksida
Arianne Sundman
Kommunfullmäktiges ordförande
Ring till ArianneSkicka e-post till Arianne
Dela denna sida