När krisen kommer!


Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.
Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte.
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Träffa MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vi ser ett avsnitt av nedsläckt land och pratar utifrån den. MSB berättar mer om krisberedskap.

Efter det är det ett quiz där du kommer kunna vinna ett pris kopplat till just krisberedskap.
På plats kommer även Röda Korsets Lokala Krisberedskapsgrupp finnas för att berätta mer om hur du kan göra för att engagera dig lokalt.

Detta är en del av nationella beredskapsveckan.


Unga Magasinet Packhusgatan 4 Sundsvall
7 maj 2019
17.00 - 19.30

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall
Dela denna sida