Fritid För Alla


Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Det har drivits tillsammans med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF. Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Fr. o. m. januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen! Verksamhetens målgrupp är funktionshindrade ungdomar 13 – 20 år i Sundsvalls Kommun. Fritid för Alla har som mål att skapa ett bättre fritids/kultur utbud för målgruppen. Detta sker tillsammans med fritidsgårdar, bad och idrottshallar, bibliotek, föreningsliv m fl.I målgruppen finns ca 400 ungdomar varav ca 100 ungdomar är aktiva inom FFA. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun.

Elisabeth Orre
Tel: 060-19 17 92
www.ffasundsvall.se

Kommande evenemang

  • Inga event på denna plats
  • RSS

    Äldre evenemang

    Address

    Magasinsgatan 12
    Sundsvall