Sundsvalls Å-park

Åparken är en idrottsanläggning som är byggd för Skateboardåkning och BMX-Cykel, du får även åka Inlines och Kickbike i Parken.

Regler

  • Åkning med motordrivet fordon är förbjudet.
  • All åkning sker på egen risk. Använd hjälm och skydd!!
  • Åparken är inte en lekplats för små barn
  • Endast åkare skall befinna sig på åkytorna
  • BMX-cyklar skall ha plastpegs
  • Visa respekt, ta hänsyn till mindre erfarna åkare och håll säkerhetsavstånd
  • Graffitti och klotter är förbjudet och anmäls som skadegörelse
  • För allas trivsel, skräpa inte ned utan plocka undan efter dig
  • Åparken är ett alkohol och drogfritt område

Bild som visar skylt om parkeringParkering: När det gäller parkering förslår vi fisktorget eller Navet. SCA:S parkeringsplats skall inte användas.

Bild som visar skylt om toaletterToaletter: Vi har fått frågan om toaletter i anslutning till Å-parken men vi har ingen möjlighet att ordna det i år, vi hänvisar till de offentliga toaletterna i centrum varav den närmaste är vid Navet.

Bakgrund

2011 fick kommunen in ett mejl från en 13-årig skejtare som önskade en utomhuspark. Han fick direkt gehör och ett tag efter började byggritningar planeras. 2013 påbörjades arbetet med bygget. Nu 2014 står en efterlängtad skatepark klar.Det var designbyrån Pivotech som utformade skateparken med förslag och synpunkter av representanter för de aktiva åkarna i Sundsvalls skate- och BMX-förening Drakstaden. Föreningen har redan en fin inomhushall.Placeringen i centrala Sundsvall stämmer väl med Stadsvision Sundsvall från 2006, där sundsvallsborna hade resonerat sig fram till ett önskat aktivitetsstråk längs Selångersån. Här har det under senare år byggts café, sittplatser och basketplaner Nu blir aktivitetsstråket utbyggt hela vägen från Skepparplatsen till Himlabadet.

Se på kartan nedan var Å-Parken finns!

Dela denna sida