Fritid För Alla

Fritid För Alla arbetar för att ungdomar med funktionsvariationer ska ges möjlighet att delta i en så varierad och upplevelserik fritid som möjligt. Aktiviteterna är i största möjligaste mån anpassade för ett aktivt deltagande för så många ungdomar som möjligt. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Nyheter

  • Musikschlaget

    Musikschlaget 2022 Deltävling Birsta City Utomhusscen vid Södra Entrèn Lördag 14 maj 13-15 Fri enré Musikfest för och av musiker med funktionsnedsättningar.

  • Maj månads aktiviteter.

    Måndagar: öppenverksamhet 18-21:30 Onsdagar: 4 maj Pokemon go 11 maj Demokrati och fika från Spanien och Ukraina 18 maj Kurragömma och kubb 25 maj Gömma flaggor Välkommen till Fritid För Alla.

  • Prova på dag 7 maj

    Prova på olika sporter den 7 maj.10-14 sporthallen a och b hallen. Sporter man kan prova på. Badminton Bergsåkers Badminton Barmarksträning – hinderbana Alnö Skidklubb Boccia och Mattcurling HIF Kämparna Bordtennis Ortvikens Pingisklubb Bowling, Cornhole och Fysträning KFUM Kometerna Bågskytte… Läs mer om Prova på dag 7 maj

Verksamhet

Vi arbetar med kultur och fritidsverksamhet för ungdomar. Fritid för Alla riktar sig till ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar. Fritidsaktiviteterna skall vara utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.

Fritid för Alla arbetar i första hand med ungdomar 13 -20 år med funktionsvariationer och som omfattas av LSS. Vi har verksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning i olika grader, rörelsehindrade och ungdomar med autismspektra störningar. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Deltagaravgifter finns angivna vid de aktiviteter som presenteras. För att inte göra fritidsaktiviteter omöjliga för många att delta i p.g.a. ekonomiska orsaker, försöker vi att hålla deltagaravgifterna så låga som det bara är möjligt.

Historia och utmärkelser

Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Projektet drevs då i samarbete med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF. Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Fr. o. m. januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun!

Fritidsförbundet
Fritid för Alla i Sundsvall har varit med och startat Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Du hittar mer information om förbundet här: www.fritidsforbundet.se

Fritidsförbundets grund är att, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Priser & utmärkelser
2011 Pris till Sveriges bästa volontärprojekt i Ung och Aktiv i Europa-programmet. Representerade Sverige i Belgien.

2012 Utmärkelse för att Fritid för Alla ”…är ett föredöme i Västernorrland med att informera om tillgänglighet för barn och ungdomar med ett funktionshinder, på kommunens hemsida…”

 

Kommande aktiviteter

Inget inbokat ännu...

 

 

Kontakta oss

Magnus Isaksson
Verksamhetsledare
Skicka epost till MagnusRing till MagnusLänk till Fritid För Allas hemsida

 

 

 

Dela denna sida