Fritid För Alla

Covid-19 information

Fritid För Alla berörs av ändringar i vår verksamhet på grund av av Coronaviruset Covid-19. Det innebär att vi löpande kan ändra öppettider och maxantal av besökare hos oss. Vi tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning på allvar och förväntar oss att våra besökare gör det också. Håll i och håll ut!  Håll dig uppdaterad via denna sida!


Fritid För Alla arbetar för att ungdomar med funktionsvariationer ska ges möjlighet att delta i en så varierad och upplevelserik fritid som möjligt. Aktiviteterna är i största möjligaste mån anpassade för ett aktivt deltagande för så många ungdomar som möjligt. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Nyheter

  • September månad med Fritid För Alla

    Måndag den 30 augusti öppnar Fritid För Alla på Skönsmons fritidsgård. Öppettider måndagar 18-21 Öppen verksamhet Onsdagar öppet 17:30-20:30 1 september Fika och demokrati. 8 september tävlingar och lekar 15 september Intresseklubben antecknar 22 september Fika på stan (stängt på… Läs mer om September månad med Fritid För Alla

  • Kom ut i naturen

    Måndag 31 maj 16:30-21:00 Kom ut i naturen med Fritid För Alla och Unga magasinet. Flytringsfiske efter gädda och abborre tillsammans med en fiskeguiden som hjälper oss med fisketips. Anmälan senast torsdag 27 maj. mail: magnus.isaksson@sundsvall.se  

  • Maj månad med Fritid För Alla

    Häng med Fritid För Alla under maj och juni månad. Öppenverksamhet måndagar på Skönsmons fritidsgård. 3, 10, 31 maj och 7 juni, onsdagar 5 maj     Karaoke och fönstermålning 12 maj   Innebandy 19 maj   Blindtest 26 maj… Läs mer om Maj månad med Fritid För Alla

Verksamhet

Vi arbetar med kultur och fritidsverksamhet för ungdomar. Fritid för Alla riktar sig till ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar. Fritidsaktiviteterna skall vara utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.

Fritid för Alla arbetar i första hand med ungdomar 13 -20 år med funktionsvariationer och som omfattas av LSS. Vi har verksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning i olika grader, rörelsehindrade och ungdomar med autismspektra störningar. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Deltagaravgifter finns angivna vid de aktiviteter som presenteras. För att inte göra fritidsaktiviteter omöjliga för många att delta i p.g.a. ekonomiska orsaker, försöker vi att hålla deltagaravgifterna så låga som det bara är möjligt.

Historia och utmärkelser

Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Projektet drevs då i samarbete med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF. Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Fr. o. m. januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun!

Fritidsförbundet
Fritid för Alla i Sundsvall har varit med och startat Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Du hittar mer information om förbundet här: www.fritidsforbundet.se

Fritidsförbundets grund är att, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Priser & utmärkelser
2011 Pris till Sveriges bästa volontärprojekt i Ung och Aktiv i Europa-programmet. Representerade Sverige i Belgien.

2012 Utmärkelse för att Fritid för Alla ”…är ett föredöme i Västernorrland med att informera om tillgänglighet för barn och ungdomar med ett funktionshinder, på kommunens hemsida…”

 

Kontakta oss

Magnus Isaksson
Verksamhetsledare
Skicka epost till MagnusRing till MagnusLänk till Fritid För Allas hemsida

 

 

 

Dela denna sida