Fritid För Alla

Fritid för Alla anordnar Kultur & fritidsaktiviteter till unga i åldern 13-20 år med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera kultur -och fritidsaktiviteter för ungdomar, utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov. Detta sker tillsammans med fritidsgårdar, bad och idrottshallar, bibliotek. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Nyheter

 • Prova på golf

  Prova på golf på Sundsvalls GK lördag den 1 juni kl. 10-17. Anmälan till. robinhakansson@live.se Pdf för mer information följ länken. OBS. Detta är inget arrangemang av Fritid För Alla utan bara förmedlar informationen.

 • Maj månadsprogram

  Aktiviteter på Skönsmons fritidsgård. Måndagar integrerad verksamhet öppet kl. 18 – 21:30 Onsdag öppet kl. 17:30-20:30 8 maj Virtuell Reality 15 maj Vi gör blommor av papper mm. 22 maj Lera 29 maj Innebandy

 • Dagkollo 2024

  Nu är anmälan för dagkollo 2024 öppen. Länk. https://ffasundsvall.se/aktiviteter/lovaktiviteter/sommarlov/dagkollo/  

Verksamhet

Vi arbetar med kultur och fritidsverksamhet för ungdomar. Fritid för Alla riktar sig till ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar. Fritidsaktiviteterna skall vara utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.

Fritid för Alla arbetar i första hand med ungdomar 13 -20 år med funktionsvariationer och som omfattas av LSS. Vi har verksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning i olika grader, rörelsehindrade och ungdomar med autismspektra störningar. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Deltagaravgifter finns angivna vid de aktiviteter som presenteras. För att inte göra fritidsaktiviteter omöjliga för många att delta i p.g.a. ekonomiska orsaker, försöker vi att hålla deltagaravgifterna så låga som det bara är möjligt.

Kompiskortet

Kompiskortet är en möjlighet för en person som har vissa funktionsnedsättningar att lättare ta del av olika kultur- och fritidsaktiviteter. Det innebär att den som har ett Kompiskort betalar som vanligt för aktiviteten och får ta med en kompis som följer med gratis. Personen bestämmer själv vilken kompis den vill ta med sig, det kan till exempel vara en vän, släkting eller personal och det behöver inte vara samma person varje gång. Själva Kompiskortet kostar ingenting. Kompiskortet är även en möjlighet för föreningar och aktörer inom kultur- och fritidsområdet att bidra till ett tillgängligare Sundsvall.

 • Kompiskortet gäller för dig som på grund av en funktionsnedsättning har en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller en insats från kommunens socialpsykiatri
 • Du ska ha fyllt 13 år och vara folkbokförd i Sundsvalls kommun
 • Kortet är personligt och får bara användas av dig
 • Kompiskortet gäller i fem år, sedan måste du ansöka på nytt
 • Missbruk av Kompiskortet kommer att påverka en eventuell förlängning av kortet.

Så här ansöker du

För att ansöka om Kompiskortet behöver du ett foto av dig själv där ansiktet syns tydligt. Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare godkänna att du ansöker.

Läs mer och ansök om Kompiskortet!

Historia och utmärkelser

Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Projektet drevs då i samarbete med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF. Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Fr. o. m. januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun!

Fritidsförbundet
Fritid för Alla i Sundsvall har varit med och startat Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Du hittar mer information om förbundet här: www.fritidsforbundet.se

Fritidsförbundets grund är att, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Priser & utmärkelser
2011 Pris till Sveriges bästa volontärprojekt i Ung och Aktiv i Europa-programmet. Representerade Sverige i Belgien.

2012 Utmärkelse för att Fritid för Alla ”…är ett föredöme i Västernorrland med att informera om tillgänglighet för barn och ungdomar med ett funktionshinder, på kommunens hemsida…”

 

Kommande aktiviteter

Aktiviteter med Fritid För Alla i maj
När:
8 maj 2024 - 29 maj 2024
Plats:
Skönsmons fritidsgård
Häng med på roliga aktiviteter på Skönsmons fritidsgård med Fritid För Alla under maj månad. Måndagar 18.00-21.30 Integrerad verksamhet Onsdagar 17.30-20.30 8 maj Virtuell Reality 15 maj Vi gör blommor av papper med mera 22 maj Lera 29 maj Innebandy Håll dig uppdaterad på ffasundsvall.se För mer information kontakta: Epost: magnus.isaksson@sundsvall.se.…

 

Läs mer om Fritid För Alla på: Instagram ↗ och hemsida ffasundsvall.se ↗

 

 

Kontakta oss

Magnus Isaksson
Verksamhetsledare
Skicka epost till MagnusRing till MagnusLänk till Fritid För Allas hemsida

 

 

 

Dela denna sida