Fritid För Alla

Fritid För Alla arbetar för att ungdomar med funktionsvariationer ska ges möjlighet att delta i en så varierad och upplevelserik fritid som möjligt. Aktiviteterna är i största möjligaste mån anpassade för ett aktivt deltagande för så många ungdomar som möjligt. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Nyheter

  • Oktober månad med Fritid För Alla

    Skönsmons fritidsgård. Måndagar öppet 18:00-21:30 Öppen verksamhet 3,10,17,24 och 31 oktober. Onsdagar öppet 17:30-20:30 5 okt: Demokrati, vad ska vi göra på höstlovet/läslovet. 12 okt: Kahoot med musik frågor. 19 okt: Gissa läsken. 26 okt. Halloween pyssel. Separat poster för… Läs mer om Oktober månad med Fritid För Alla

  • September månad med Fritid För Alla

    Aktiviteter på Skönsmons fritidsgård. Måndagar 18-21:30. 5 sept. öppen verksamhet. 12 sept. öppen verksamhet. 19 sept. öppen verksamhet. 26 sept. öppen verksamhet. Onsdagar. 17:30-20:30 7 sept. måla med Viktoriia. 14 sept. kubb 21 sept. karaoke 28 sept. Ukrainsk och spansk… Läs mer om September månad med Fritid För Alla

  • 7 september

    Den 7 september. Lägg det på minnet för då öppnar Fritid För Alla på Skönsmons fritidsgård.

Verksamhet

Vi arbetar med kultur och fritidsverksamhet för ungdomar. Fritid för Alla riktar sig till ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar. Fritidsaktiviteterna skall vara utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.

Fritid för Alla arbetar i första hand med ungdomar 13 -20 år med funktionsvariationer och som omfattas av LSS. Vi har verksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning i olika grader, rörelsehindrade och ungdomar med autismspektra störningar. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Deltagaravgifter finns angivna vid de aktiviteter som presenteras. För att inte göra fritidsaktiviteter omöjliga för många att delta i p.g.a. ekonomiska orsaker, försöker vi att hålla deltagaravgifterna så låga som det bara är möjligt.

Historia och utmärkelser

Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Projektet drevs då i samarbete med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF. Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Fr. o. m. januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun!

Fritidsförbundet
Fritid för Alla i Sundsvall har varit med och startat Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Du hittar mer information om förbundet här: www.fritidsforbundet.se

Fritidsförbundets grund är att, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Priser & utmärkelser
2011 Pris till Sveriges bästa volontärprojekt i Ung och Aktiv i Europa-programmet. Representerade Sverige i Belgien.

2012 Utmärkelse för att Fritid för Alla ”…är ett föredöme i Västernorrland med att informera om tillgänglighet för barn och ungdomar med ett funktionshinder, på kommunens hemsida…”

 

Kommande aktiviteter

Inget inbokat ännu...

 

 

Kontakta oss

Magnus Isaksson
Verksamhetsledare
Skicka epost till MagnusRing till MagnusLänk till Fritid För Allas hemsida

 

 

 

Dela denna sida