Fritid För Alla

Fritid För Alla arbetar för att ungdomar med funktionsvariationer ska ges möjlighet att delta i en så varierad och upplevelserik fritid som möjligt. Aktiviteterna är i största möjligaste mån anpassade för ett aktivt deltagande för så många ungdomar som möjligt. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Nyheter

  • Februari månads aktiviteter.

    Välkommen att delta i våra aktiviteter. Detta händer. Måndagar kl. 18-21:30. 9.      Öppen verksamhet. 16,    Öppen verksamhet. 23,    Öppen verksamhet. 30.    Öppen verksamhet. Onsdagar kl. 17:30-20:30 1. Demokrati och fika. Vad ska vi göra på sportlovet. 8. Lekar och VR… Läs mer om Februari månads aktiviteter.

  • Demokratiarbete

    Fritid För Alla har ett demokratiarbete som heter Kaboom. Ungdomar får träna på göra sin röst hörd och påverka. Det har varit 4 träffar som berörda ämnena skola, fritid och vad jag vill. Sedan avslutades det med ett möte mellan… Läs mer om Demokratiarbete

  • Parasport

    VINTERLÄGER 2023 Sollefteå. Plats: Hallstaberget Datum: 17 – 19 mars 2023 Målgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning Boende: Hotell Hallstaberget Avgift: 850 kronor för medlemmar i Orren Parasportförening. Gäller om man deltagit aktivt i Orrens aktiviteter under åren 2022 och 2023.… Läs mer om Parasport

Verksamhet

Vi arbetar med kultur och fritidsverksamhet för ungdomar. Fritid för Alla riktar sig till ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar. Fritidsaktiviteterna skall vara utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.

Fritid för Alla arbetar i första hand med ungdomar 13 -20 år med funktionsvariationer och som omfattas av LSS. Vi har verksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning i olika grader, rörelsehindrade och ungdomar med autismspektra störningar. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Deltagaravgifter finns angivna vid de aktiviteter som presenteras. För att inte göra fritidsaktiviteter omöjliga för många att delta i p.g.a. ekonomiska orsaker, försöker vi att hålla deltagaravgifterna så låga som det bara är möjligt.

Historia och utmärkelser

Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Projektet drevs då i samarbete med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF. Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Fr. o. m. januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun!

Fritidsförbundet
Fritid för Alla i Sundsvall har varit med och startat Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Du hittar mer information om förbundet här: www.fritidsforbundet.se

Fritidsförbundets grund är att, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Priser & utmärkelser
2011 Pris till Sveriges bästa volontärprojekt i Ung och Aktiv i Europa-programmet. Representerade Sverige i Belgien.

2012 Utmärkelse för att Fritid för Alla ”…är ett föredöme i Västernorrland med att informera om tillgänglighet för barn och ungdomar med ett funktionshinder, på kommunens hemsida…”

 

Kommande aktiviteter

Aktiviteter med Fritid För Alla i februari
När: 1 feb 2023 - 27 feb 2023
Plats: Skönsmons fritidsgård
MÅNDAGAR 18.00-21.30 (Integrerad verksamhet) 6 februari Öppen verksamhet 13 februari Öppen verksamhet 20 februari Öppen verksamhet 27 februari Öppen verksamhet ONSDAGAR 17.30-20.30 1 februari Demokrati och fika. Vad ska vi göra på sportlovet? 8 februari Lekar och VR 15 februari Musik stopp och VR 22 februari RC bilar och VR…

 

 

Kontakta oss

Magnus Isaksson
Verksamhetsledare
Skicka epost till MagnusRing till MagnusLänk till Fritid För Allas hemsida

 

 

 

Dela denna sida