Fritid För Alla

Fritid för Alla riktar sig till unga i åldern 13-20 år med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera kultur -och fritidsaktiviteter för ungdomar, utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov. Detta sker tillsammans med fritidsgårdar, bad och idrottshallar, bibliotek. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Nyheter

  • September månads aktiviteter

    Fritid För Alla öppnar nästa onsdag. 6 september i tillfälliga lokaler på Tornhuset. Vi har anpassat verksamheten och bokat lokaler till Fritid För Alla så vi får vara ensamma. Egen ingång finns från köpmangatan. Besöksadress. Tornhuset Köpmangatan 15 852 32… Läs mer om September månads aktiviteter

  • Augusti månads aktiviteter

    14 augusti kl. 13 Äventyrsgolf i Granlo 15 augusti kl. 13 Vi gör glas smycken på Tornhuset. 16 augusti kl. 14 Bowling och laserspel Strike Club Södra berget. 17 augusti kl. 13 Himlabadet. 18 augusti kl. 13 Fika på stan.… Läs mer om Augusti månads aktiviteter

  • Avslutning med Fritid För Alla

    Onsdag den 31 maj. Avslutning med Fritid För Alla för onsdag kvällar. Vi umgås spelar kubb och jätte jenga på Skönsmons fritidsgård. Vi bjuder på pizza och pratar om augusti månad/ekonomi. OBS. Vill man äta pizza krävs anmälan till. Magnus… Läs mer om Avslutning med Fritid För Alla

Verksamhet

Vi arbetar med kultur och fritidsverksamhet för ungdomar. Fritid för Alla riktar sig till ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar. Fritidsaktiviteterna skall vara utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.

Fritid för Alla arbetar i första hand med ungdomar 13 -20 år med funktionsvariationer och som omfattas av LSS. Vi har verksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning i olika grader, rörelsehindrade och ungdomar med autismspektra störningar. Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Deltagaravgifter finns angivna vid de aktiviteter som presenteras. För att inte göra fritidsaktiviteter omöjliga för många att delta i p.g.a. ekonomiska orsaker, försöker vi att hålla deltagaravgifterna så låga som det bara är möjligt.

Historia och utmärkelser

Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Projektet drevs då i samarbete med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF. Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Fr. o. m. januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun!

Fritidsförbundet
Fritid för Alla i Sundsvall har varit med och startat Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Du hittar mer information om förbundet här: www.fritidsforbundet.se

Fritidsförbundets grund är att, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Priser & utmärkelser
2011 Pris till Sveriges bästa volontärprojekt i Ung och Aktiv i Europa-programmet. Representerade Sverige i Belgien.

2012 Utmärkelse för att Fritid för Alla ”…är ett föredöme i Västernorrland med att informera om tillgänglighet för barn och ungdomar med ett funktionshinder, på kommunens hemsida…”

 

Kommande aktiviteter

Inget inbokat ännu...

 

 

Kontakta oss

Magnus Isaksson
Verksamhetsledare
Skicka epost till MagnusRing till MagnusLänk till Fritid För Allas hemsida

 

 

 

Dela denna sida