Skatehall

Drakstaden Skatehall- en mötesplats för dig med spontanidrott där sporterna Skateboard, Bmx och inlines utövas. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Drakstaden Sub Sport klubb, som startades 1999. Verksamheten har i dag ca 800 aktiva medlemmar. 

Obs! Skatehallen har tillfälligt flyttat till ny lokal på grund av ombyggnation av den gamla hallen, som beräknas vara klart under våren 2024. Ny tillfällig adress är Gärdevägen 3. Se karta längre ner!

Kontaktinformation och öppettider

Verksamhet

Skatehallen har öppet på vardagarna, och även under helgerna. På dagtid besöks Drakstaden regelbundet av elever från olika skolor, som har någon av sporterna som idrottsval, och skolor – och andra grupper – har också möjlighet att förlägga friluftsdagar hos oss. Under skolornas lov bedrivs särskild lovverksamhet, ofta med utökat öppethållande, instruktörer och lägerverksamhet.

Drakstaden har även särskilda nybörjar-satsningar, som resulterat i att allt fler söker sig till verksamheten. Här finns en stor åldersspridning, och i skateparken råder en omtalad trevlig stämning, där dom äldre ungdomarna hjälper dom yngre, och dessutom tjänar som förebilder.

Verksamheten bygger på ungdomarnas egna insatser och engagemang. Detta innebär, bland annat, arbete i vår kafeteria och i kassan, städning och skötsel av lokalen, rampbyggen, arbete som instruktörer och under lägerverksamhet. En hel del arbete läggs även ner vid uppvisningar och tävlingar.

Vi har regelbundna möten för styrelsen, och även för alla som arbetar återkommande med dom tidigare nämnda uppgifterna. Med andra ord så läggs ett fantastiskt arbete ner av ungdomarna själva, och detta har skapat en väl fungerande verksamhet, där alla strävar mot ett gemensamt mål, och är måna om att ta hand om lokalen. Vi har tydligt fått se vikten av ungdomarnas delaktighet och eget ansvar!

Drakstaden Skatehall har blivit en mycket viktig mötesplats för många av Sundsvalls barn och ungdomar, och sporterna som utövas här, är mycket viktiga alternativ och komplement till dom lagsporter som finns. Här möts barn och ungdomar, med olika bakgrund och från olika delar av kommunen (och även från övriga delar av landet).

Vi är mycket nöjda och stolta över vår verksamhet, med trevlig stämning, och ett stort engagemang.

Läs mer om verksamheten.

 

Karta som visar var vi tillfälligt håller till!

Dela denna sida