Ung Kultur Möts

Missa inte att anmäla dig till Sundsvalls bredaste kulturfestival på Domsaga Musikhus lördag 13 april 2019! Anmäl dig senast 8 april!

Ung Kultur Möts handlar främst om kulturmöten på alla ledder och bredder. Unga möter äldre, unga möter andra kreativa unga, amatörer möter proffs och de olika kulturuttrycken möter varandra… Ja, så där kan man hålla på.

Om man kommer till en plats där hårdrockare, folkdansare, konstnärer, skådespelare, poeter, filmskapare och bolltrollare delar scen med varandra har du förmodligen hamnat på en UKM-festival.

Ung Kultur Möts vänder sig till dig som är mellan 13-20 år och håller på med kultur. Är man över 20 år kan ändå jobba inom arrangörsledet.

Här är kultur det som du/ni väljer att kalla just kultur. Helt enkelt det som kommer ur sitt skapande. Och just för att det handlar om möten är det viktigt att komma ihåg att det inte är någon tävling.
Länsfestival & Riksfestival har ett begränsat antal platser så ett urval måste ske för de som vill till dessa festivaler. Alla får helt enkelt inte plats! De som väljs ut till dessa festivaler är mer att betrakta som representanter för sin kommun och sitt län.

Festivalresan
UKM Lokalfestival (feb – apr) Arr Sundsvall: Ungdomsavdelningen. www.ungisundsvall.se
ukm2016Varje kommun i Västernorrland (och ett flertal i Sverige) anordnar en lokal Ung Kultur Möts festival där ungdomar med olika kulturyttringar samlas främst för att knyta kontakt med varandra (Mötet!) och visa upp sig och sin konst. Från denna lokala festival kan vår kommun skicka ungdomar som vi tycker ska representera Sundsvall i kommande Länsfestival. Vilka avgörs av en bedömningsgrupp. Hur man väljer ut skiljer sig från andra typ av artisttävlingar. Det behöver inte vara den tekniskt bästa ungdomen utan det kan vara något annat som sticker ut. UKM är ingen tävling i den bemärkelsen!
Lokala festivalen sker på Domsaga Musikhus lördag 13 april 2019!

UKM Länsfestival (maj) Arr: Arrangörskommun
DSC_4927De lokala ansvariga för UKM och Länssamordnare arrangerar varje vår en Länsfestival i någon av Västernorrlands kommuner. Den flyttas runt varje år i olika kommuner. Till denna festival samlas runt 100 ungdomar som valts ut från varje kommun, plus unga arrangörer. Denna festival sträcker sig över två dagar. Där man samlas på kvällen dag 1 för scenprov, samkväm och knyta kontakter. Dag 2 börjar själva festivalen från tidig morgon till sena kvällen, där kvällen är den publika delen.

UKM Riksfestival (juni) Arr: UKM Sverige / Arrangörskommun. www.ukm.se
10286975_752607591457435_6554768213202793485_oSom namnet beskriver så är detta den festival där landets alla län som arrangerat UKM är representerat. Från varje län skickas ett antal ungdomar och någon funktionär tillsammans med länssamordaren. En festival som sträcker sig över tre dagar. Ett liknande upplägg som en länsfestival fast storleken större. Runt 200-300 ungdomar samlas från alla länen till årets festival. Arrangörskommunen brukar normalt ha ett tema på festivalen. Som bilden till vänster visar så är körde de karnevaltåg med alla deltagare. Under festivalen finns olika workshops med spännande saker, även egen samkväm i olika lokaler.

UKM Arctic Festival Arr: UKM Norge. www.ukm.no
ArcticEtt internationellt samarbetsprojekt med Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Ett ”talangutvecklingsprogram” som är tänkt att fortgå i 3 år framåt. Vad detta innebär är att Västernorrland som enda län i Sverige har förmånen att kunna skicka akter som deltar i UKM – Västernorrland, till nästa års festival som inkluderar dessa länder.Kort sagt – att delta i Ung Kultur Möts innebär en chans för att möta ungdomar från andra länder och knyta internationella kontakter som ni kan ha stor nytta av i framtiden. Här väljer de kommunansvariga ut lämpliga deltagare till UKM Artic Festival. Detta görs i samråd med de övriga kommuner i enat beslut.

Är du sugen att vara med?

Du kan delta själv med något eller vara med i vår arrangörsgrupp. Håll koll på våra infosidor när allting händer och anmäl dig!!

Gör som Krille och Mattias i Takida….
Starta din resa du också med UKM och anmäl dig till en lokal festival på www.ukm.se!Facebookfacebook.com/ukmsundsvall

 

Share