Tillgänglighet på Ung i Sundsvall

Ungdomsavdelning, Sundsvalls kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ungisundsvall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga kan du läsa mer om i avsnittet “Brister”.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla till info@ungisundsvall.se ↗ eller ring oss på telefonnummer 060-191262 ↗ så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning ↗ och påtala det.

Brister

  • Vi har upptäckt en del problem med viss beskrivning för formulär för dem som använder skärmläsare.
  • Vissa länktexter är inte tillräckligt beskrivande.
  • Sidans html-kod innehåller viss avsteg från standarden.
  • Det finns en del länkade dokument på sidan som inte är anpassade på rätt sätt.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Åtgärdsplan

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem som finns på sidan under 2023-2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt verktygen Funkify- simulator för funktionsvariation, tjänsten Web Developer samt analysverktyget Ace it.

 

Senast uppdaterad i september 2023.

Dela denna sida