Barnahus Västernorrland

Vi hjälper barn och ungdomar i åldern 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott.

Drivkraftspunkten

Vi coachar dig 16-24 år och kan erbjuda individuellt anpassade insatser för att hjälpa dig till en fullständig gymnasieexamen.