Fältverksamheten

Ungdomsavdelningens fältverksamhet bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland ungdomar i riskzon. Målgruppen är ungdomar 13-25 år.

Vi arbetar för att skapa relationer vilket är centralt för att verka förebyggande och skapa möjligheter till förändring utifrån det individuella behovet. Grunden för oss är det uppsökande arbetet som innebär att vi arbetar på kvällar och vissa helger. I arbetet ingår även att kartlägga ungdomsfenomen samt ungdomars situation och behov.

Vi arbetar på individuell, grupp- och strukturell nivå. Fältverksamhetens ledord är frivillighet, förtroende, respektfullt bemötande och flexibilitet. Vårt arbete dokumenteras och utvärderas kontinuerligt men framförallt finns vi som en resurs och ett stöd för ungdomar i Sundsvalls kommun.

Karta som visar var vi håller till!