Sundsvalls kommun tar tillbaka Ljustadalens fritidsgård i egen regi

Ljusta Aktivitet Centrum (LAC) har drivit fritidsgården i Ljustadalen i över 30 år. I sommar lämnar de över ansvaret, och verksamheten kommer att återgå till Sundsvalls kommuns regi.

Som en del av den stora satsningen i Ljustadalen kommer fritidsgården nu att återgå till kommunal drift. Detta innebär längre öppettider under sommaren, ökade resurser, en mer kvalitetsdriven verksamhet och ett förstärkt trygghetsarbete i området. LAC är positiva och menar att detta är det bästa för barn och ungdomar i Ljustadalen och Sundsbruk.

– Vi är väldigt glada över att få driva fritidsgården i Ljustadalen. Vårt mål är bland annat att starta aktiviteter för barn mellan 10 och 12 år, organisera tjejkvällar och fungera som mobila fritidsledare i Gångviken. Vi ser ett behov av att få fler tjejer, särskilt de med utländsk bakgrund, till fritidsgården och kommer därför att prioritera denna grupp för att erbjuda mer fritidssysselsättning i en trygg miljö. Med vår omfattande erfarenhet av områdesarbete och användning av kvalitetsverktyg, kommer vi dessutom att samarbeta med flera aktörer för att främja trygghet, inkludering och hållbarhet i området, säger Johanna Lindeborg, enhetschef Ljustadalen, Alnö och Skönsbergs fritidsgårdar.

– Det känns bra att vi kommer driva vidare fritidsgården i egen regi. Ljustadalen är ett av våra prioriterade områden och det är viktigt att ungdomarna i Ljustadalen har ett tryggt och säkert ställe att vara på. Det är därför vi i den politiska majoriteten väljer att satsa på barn och unga och fritidsgårdsverksamheten, säger Niklas Evaldsson (V), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Formellt tog Sundsvalls kommun över fritidsgården 15 juni. Nu sker en del renovering och iordningställande av lokalerna under sommaren innan den öppnas igen med invigning fredag 30 augusti.

Bild: Fritidsledare Katarina Bodin och enhetschef Johanna Lindeborg ser fram emot att driva fritidsgården i Ljustadalen.

Dela denna sida