Solidaritetsprojekt

Solidaritetsprojekt är ett sätt för initiativrika unga människor att driva sina egna projekt i sitt hemland. 

Villkoren är enkla: 

  • Minst 5 ungdomar måste delta
  • Projektet ska pågå i 2–12 månader
  • Alla deltagare måste vara registrerade på Europeiska solidaritetskårens portal
  • Vi på Unga Magasinet hjälper till med det ekonomiska om gruppen vill det

Ni kan söka pengar för att  lösa problem i närområdet, rikta in er på en viss grupp unga eller utveckla lokala möjligheter. Samtidigt är det en värdefull erfarenhet att driva ett eget projekt.

Stöd till unga projektansvariga

För att kunna ansöka måste ni som grupp ha ett tydligt definierat tema för era gemensamma aktiviteter. Projektet ska vara bra för lokalsamhället och involvera alla deltagare i återkommande aktiviteter, som ni på förhand beskriver i er ansökan.

Gruppen kan be om hjälp utifrån. Ni kan t.ex. välja att samarbeta med en etablerad organisation, som kan ansöka om finansiering för er räkning och ge vägledning i administrativa och ekonomiska frågor. En handledare (till exempel en person med erfarenhet av ungdomsarbete) kan också bidra till att underlätta lärandeprocessen. 

Om en etablerad organisation hjälper till bör stödet främst inriktas på att hjälpa deltagarna med de administrativa och ekonomiska uppgifterna under projektets livscykel. Den kan också ge stöd och vägledning när det gäller att identifiera och dokumentera läranderesultat.

Finansiering

Europeiska solidaritetenkåren kan hjälpa ungdomsgrupper med kostnaderna för projektledning, t.ex. förberedelser, genomförande av aktiviteter, utvärdering och spridning och uppföljning av resultat. Bidraget kan uppgå till högst 500 euro per månad. Kostnaderna för en handledare i projektet kan också täckas. Man kan också begära ersättning för exceptionella kostnader för att stödja ungdomar som är i behov av extra stöd.

Ansökan

Att ansöka om solidaritetsprojekt är enkelt – det behövs inga partner utomlands. I ansökningsformuläret ställs frågor om varför ni vill genomföra projektet, fördelarna för lokalsamhället och vilka aktiviteter ni kommer att utföra. Unga Magasinet kan hjälpa er med ansökan och att förvalta ekonomin, men initiativet till projektet måste komma från en grupp unga.

Läs mer om Solidaritetsprojekt ↗

Alternativ visning: Syntolkad version av filmen ↗
Källa: Sundvalls kommun – Hjälper unga att hitta sin röst ↗ från MUCF ↗Vimeo ↗

Kontakta oss för mer information

Tornhuset
Skicka epost till Unga MagasinetLänk till facebookLänk till Instagram

 

Europeiska Soladiritetskåren

Dela denna sida