Övriga bidrag

pengar
100 000 kr till Sundsvalls elevråd!

Visste du att ditt elevråd kan söka bidrag för att utveckla elevrådet och/eller utbilda ledamötena i det?

Med rätt verktyg kan din skolas elevråd påverka er skola och det elevinflytande som finns i den!
Sundsvalls Kommun tycker att elevinflytande är viktigt och därför finns chansen att söka från denna pott.

Vill ditt elevråd söka pengar?
Detta gör ditt elevråd tillsammans med er rektor och skickar sedan in ansökan till CFK på Barn och utbildningsförvaltningen.

Vill ni ha tips och idéer på vad ni kan söka för?
Kontakta Komunnens Demokratisamordnare Pia Fjällmo
via pia.fjallmo@sundsvall.se ↗ eller 070-1907881

bidrag2
Sök bidrag från Sundsvalls kommun, Olof Palmes Minnesfond, Folke Bernadottes fond m.m.

Har du en idé och behöver pengar för att omsätta idéen? Här kommer förslag på olika fonder och stiftelser där du kan söka bidrag för att förverkliga dina idéer.

TIPS på vägen!

– Det finns ofta klara regler för vem som kan söka och vad man kan söka för. Läs igenom de regler som gäller för att skapa sig en uppfattning om din idé uppfyller kraven som ställs.
– Ge inte upp! Om det inte fungerar på ett ställe, försök ett annat. Årligen delas massor av bidrag ut i Sverige, någonstans kan du hitta en bidragsgivare som passar in på din idé.
– Om din idé inte passar in någonstans, fundera på om du kan ändra innehållet lite grand så att det blir lättare att få bidrag.
– Presentera din idé för någon som kan tycka till och ge tips på hur du ytterligare kan utveckla den.

Bidrag att söka i Sundsvalls kommun. ↗

Här får du en samlad översikt över Sundsvalls kommuns bidrag och stipendier inom idrott, fritid och kultur.

Fonder och stiftelser:

Olof Palmes Minnesfond ↗
Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag

  • främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning,
  • stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
  • samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

http://www.palmefonden.se ↗
Varje år får fonden in ca 1 000 – 1 500 ansökningar från ungdomar, skolor och organisationer som på olika sätt vill arbeta för ökad internationell förståelse och mot rasism och främlingsfientlighet.

Folke Bernadottes Fond ↗
Minnesfonden välkomnar ansökningar som faller inom någon av följande kategorier:

  • lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land/andra länder
  • utbyten, det vill säga besök i andra länder samt återbesök från dessa
  • volontärinsatser av minst en månads längd.

http://www.folkebernadottesminnesfond.se ↗
Fonden har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

Tipsa oss!!
Känner du till fler fonder där man kan söka pengar? Kontakta oss:   info@ungisundsvalls.e
så lägger vi in informationen här på sidan.

Dela denna sida