Lupp

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och utgår från Riksdagens ungdomspolitiska mål, för unga i åldern 13-25 år.

I Sverige räknas man till gruppen ungdom när man är mellan 13 och 25 år, i de ungdomspolitiska målen skriver man om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För att följa upp de ungdomspolitiska målen genomförs LUPP-enkäten var tredje år för alla elever i skolår 8, samt år 2 på gymnasiet i Sundsvalls kommun. Sundsvall kommun har genomfört LUPP 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 och den senaste under perioden v 39-48 2021. Här kan du läsa de tidigare rapporterna som gjorts ↗.

Resultatet av LUPP-enkäten analyseras av forskare vid Västernorrlands Kommunförbund, som sedan skriver en rapport för varje kommun i vårt län som genomför LUPP. I Sundsvalls kommun lyfts LUPP-rapporten på mycket stort allvar av politiken och på tjänstepersonnivå. Den är väl förankrad och ligger till grund för både planering, beslut och fördelning av budget. Via LUPP-enkäten får vår kommun möjligheten att lyssna in de ungas röster i frågor som rör deras liv och vardag, samt är en kunskapsbas för att forma ett bra Sundsvall för unga i nutid och framtid.

LUPP-enkäten och dess resultat är även grunden till Sundsvalls kommuns årliga Demokratidag. Under Demokratidagen genomförs dialog mellan unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner.

Läs den senaste Lupp-rapporten 2021

Kontakt

Pia Fjällmo
Demokratisamordnare
Skicka epost till PiaRing till Pias mobiltelefonLänk till facebooksida

Dela denna sida