Lupp

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och utgår från Riksdagens ungdomspolitiska mål, för unga i åldern 13-25 år, i Sverige räknas man till gruppen ungdom när man är mellan 13 och 25 år, i de ungdomspolitiska målen skriver man om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För att följa upp de ungdomspolitiska målen genomförs LUPP-enkäten var tredje år för alla elever i skolår 8, samt år 2 på gymnasiet i Sundsvalls kommun. Sundsvall kommun har genomfört LUPP 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 och nästa omgång sker under perioden v 39-48 2021.

Resultatet av LUPP-enkäten analyseras av forskare vid Västernorrlands Kommunförbund, som sedan skriver en rapport för varje kommun i vårt län som genomför LUPP. I Sundsvalls kommun lyfts LUPP-rapporten på mycket stort allvar av politiken och på tjänstepersonnivå. Den är väl förankrad och ligger till grund för både planering, beslut och fördelning av budget. Via LUPP-enkäten får vår kommun möjligheten att lyssna in de ungas röster i frågor som rör deras liv och vardag, samt är en kunskapsbas för att forma ett bra Sundsvall för unga i nutid och framtid.

LUPP-enkäten och dess resultat är även grunden till Sundsvalls kommuns årliga Demokratidag. Under Demokratidagen genomförs dialog mellan unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner.

Läs mer om Demokratidagen

För att ta del av Sundsvalls kommuns LUPP-rapporter så ta kontakt med mig!

 

Kontakt

Pia Fjällmo
Demokratisamordnare
Skicka epost till PiaRing till Pias mobiltelefonLänk till facebooksida

Dela denna sida