Film i skolan-dagen 2020


Under vecka 44 bjuder Film Västernorrland och Sundsvalls kommun in till ett digitalt event (2 h) fullsmockat med filmpedagogiska tips och inspiration. Medverkan är kostnadsfri men du behöver anmäla dig för att få tillgång till materialet.

Ta del av våra tips och föreläsningar via datorn eller mobilen, ensam eller tillsammans med arbetslaget när det passar er under denna vecka. Medverkan är kostnadsfri men du behöver anmäla dig för att få tillgång till materialet.

Anmäl dig till film i skolan-dagen

Innehåll:
Filmen som verktyg och kunskapsspridande kring nationella minoriteter. Film stärker språk, identitet och kunskap om varandra.

Lika vär(l)d för vem?
Ett material som erbjuder ett sätt att ta sig an diskrimineringsgrunderna genom rörlig bild. Syftet är att materialet ska öka medvetenhet om normer och representation samt att öka filmkunnigheten i skolan (ingår i MIK).

Filmriket
En filmpedagogiska plattform med en rörlig filmskola riktad till barn och unga, övningar kopplade till läroplanen och en playtjänst med kvalitetsfilmer som är fria att visa i klassrummet.

Hållbarhet och film
Med utvalda filmer som belyser och ger sammanhang åt de 17 globala målen skapar FilmCentrum engagemang för hållbarhetsfrågor. Filmpaketen finns för förskola, grundskola och gymnasiet och samtliga berikande och uppskattad kultur för att ge näring åt vår tids viktigaste frågor! Välkommen att följa med på en klimatsmart resande!

Filmhandledningar
Tips kring hur du använder filmhandledningar och vad som finns att tillgå.


LONG: 0 LAT: 0 Adress: ,
Dela denna sida