Nytt arbetssätt för en tryggare fritidsgård i Nacksta

Under några dagar har Nacksta fritidsgård hållits stängd för att planera ett nytt arbetssätt för att skapa en tryggare fritidsgård med högre kvalité. Nu öppnar den populära fritidsgården igen för de unga.

Nu ska Nacksta fritidsgård bli ännu tryggare för de barn och ungdomar som vistas där. I veckan har medarbetare arbetat tillsammans för ett nytt arbetssätt i syfte att skapa en tryggare fritidsgård. Det är efter att personalen sett äldre ungdomar röra sig utanför fritidsgården som arbetet med en tryggare fritidsgård tog fart.

– Vi har även pratat med föräldrar och uppmärksammat dem på en viss oro kring att yngre barn och ungdomar kan komma i kontakt med äldre, eventuella kriminella ungdomar, som inte har goda avsikter, säger Eva Ström, tillförordnad avdelningschef på ungdomsavdelningen.

En del i det nya arbetssättet innebär från och med nu att Nacksta fritidsgård varje kväll kommer erbjuda ett fast antal aktiviteter med ledare och utbildare.

Mer personal på plats

– Kommunens närvaro i Nacksta är viktig och fritidsgårdens arbete för barn och unga i Nacksta syftar också till att skapa trygghet. Det är bra att man nu kommer ha mer personal på plats och att man vågar testa nya idéer, säger Lisa Tynnemark (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Förutom flera roliga och utvecklande aktiviteter kommer de även erbjuda en ny form av öppen verksamhet varje kväll. Under dessa kvällar kommer de diskutera olika frågor som ungdomarna har. Det kan handla om till exempel lag och rätt, HBTQI, demokrati och miljö.

“Viktigt anpassa verksamheten”

– Det är viktigt att fritidsgårdarna kan anpassa sin verksamhet för att svara mot de behov man ser i området för tillfället. Med detta nya arbetssätt kommer det nu finnas mer aktiviteter att ta del av för barn och unga i Nacksta, säger Niklas Evaldsson (V), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Det är många som har varit inblandade i planeringen för ett nytt arbetssätt under de dagar som fritidsgården hölls stängd.

– Vi samarbetar med socialtjänst, skola, polis och föreningar regelbundet för att skapa ett tryggt och inkluderande område, säger Eva Ström, tillförordnad avdelningschef på ungdomsavdelningen.
Under de dagar som fritidsgården hölls stängd har kommunens fältassistenter prioriterat sin närvaro i Nacksta

Senast uppdaterad: 2024-02-27, 12:36

Dela denna sida