Arbetet som fritidsgårdspersonal är svårare än någonsin

Fritidsgårdarna är viktigare än någonsin i dag – men personalen har svårt att räcka till. Det menar man på Centrumvillans fritidsgård i Granloholm.

– Vi behöver fundera på hur framtidens fritidsgård ska se ut, och hur kompetenser kan samlas efter behov. Fritidsledare behöver axla många roller samtidigt. Men vi är varken psykologer eller poliser. Vi behöver fånga upp våra olika besökare på olika sätt, ibland kanske med hjälp av en socionom. I dag är risken att fritidsledarna får göra avsteg från det de helst vill jobba med: att erbjuda trygga, utvecklande och nyfikenhetsskapande öppna verksamheter och bygga relationer med alla våra besökare. Och den balansen kanske vi når bäst genom att samla kompetenser i den ordinarie verksamheten. Hur en sådan förändring skulle kunna gå till är dock svårt att säga, säger enhetschefen Rebecca Lampinen.

Läs hela artikeln på sundsvall.se

 

 

Senast uppdaterad: 2023-10-11, 12:13

Dela denna sida