Sveriges största fritidsgårdsfestival kommer till Sundsvall 2017

Fritidsforums ungdomsfestival Livet är en fest anordnas varje år i en svensk stad, och 2017 har Sundsvall fått äran att arrangera festivalen. Den 26-28 maj hålls evenemanget, som beräknas locka 400-700 ungdomar och fritidsledare från hela Sverige. Nu är fritidsgårdarna i full gång med planeringen.

Startskottet gick den 6 april då den första träffen skedde. Ett 30-tal ungdomar och fritidsledare från Sundsvalls fritidsgårdar samlades för att lägga upp riktlinjerna för det kommande arbetet med festivalen.

Idéerna sprutade om hur de ville att en festival skall se ut, vilka typer av aktiviteter som bör finnas med och vad som krävs för att allt ska fungera. Detta mynnade ut i en del olika förslag på arbetsgrupper som ungdomarna skall sitta med i och planera.

I juni skall ramarna för arbetsgrupperna vara klara och under hösten påbörjas det stora arbetet med att fylla festivalen med ett bra innehåll och framförallt var i Sundsvall festivalen skall hållas.

Så håll koll under hösten för mer information här på hemsidan och facebook!

Dela denna sida