Sveriges största fritidsgårdsfestival kommer till Sundsvall 2017

Fritidsforums ungdomsfestival Livet är en fest anordnas varje år i en svensk stad, och 2017 har Sundsvall fått äran att arrangera festivalen. Den 26-28 maj hålls evenemanget, som beräknas locka 400-700 ungdomar och fritidsledare från hela Sverige. Nu är fritidsgårdarna i full gång med planeringen.

Startskottet gick den 6 april då den första träffen skedde. Ett 30-tal ungdomar och fritidsledare från Sundsvalls fritidsgårdar samlades för att lägga upp riktlinjerna för det kommande arbetet med festivalen.

Idéerna sprutade om hur de ville att en festival skall se ut, vilka typer av aktiviteter som bör finnas med och vad som krävs för att allt ska fungera. Detta mynnade ut i en del olika förslag på arbetsgrupper som ungdomarna skall sitta med i och planera.

I juni skall ramarna för arbetsgrupperna vara klara och under hösten påbörjas det stora arbetet med att fylla festivalen med ett bra innehåll och framförallt var i Sundsvall festivalen skall hållas.

Så håll koll under hösten för mer information här på hemsidan och facebook!

#livetarenfest2017

Relaterade inlägg

Fredag 29 augusti öppnar fritidsgårdarna
besök 1806
På fredag 29 augusti öppnar Sundsvalls fritidsgårdar. Fritidsgårdarna är öppen för dig som är 13 år fyllda eller går i årskurs 6. Om man ska ta ...
Vad händer under sommarlovet?
besök 2222
Ungdomsavdelningen inom Sundsvalls kommun planerar en rad olika aktiveteter för dig som har sommarlov. Här nedan lista vi ett antal aktiviteter som k...
Nu kan unga i Sundsvalls kommun sms:a direkt till politiker ...
besök 1887
Sundsvalls kommun har skapat en ny sms-tjänst för att enkelt kunna ta del av ungas åsikter i olika frågor. –Med”sms-panelen” kan vi politiker och t...
Satsning av Allidrott på Centrumvillan
besök 1565
SISU gör en satsning som kallas Allidrott tillsammans med Fritidsgården Centrumvillan. Allidrott är ett projekt som vill ge fler barn och ungdomar i å...
Share