Vad är framtidens kulturarena för unga i Västernorrland?

Vilken sorts mötesplatser, eller händelser och sammanhang, behöver vi i Västernorrland? Just nu pågår arbete inom Scenkonst Västernorrland för att ta fram en långsiktig modell för en regional mötesplats/arena/sammanhang för kulturintresserade ungdomar i Västernorrland. Syftet är att hitta en långsiktig modell där kommuner och regional verksamhet kan samverka på nya sätt för att nå en bredare målgrupp av ungdomar.

Scenkonst Västernorrland vill gärna höra ungdomars åsikt genom en enkätundersökning.

Länk till enkäten

Senast uppdaterad: 2021-02-19, 14:58

Dela denna sida