Granlo fritidsgård och Ung Films verksamheter avvecklas och stängs den 31 maj

Enligt beslut från kultur- och fritidsnämnden den 27 januari 2021 kommer Granlo fritidsgård och Ung Film att avvecklas. Besparingen innebär en kostnadssänkning med ungefär 2,2 miljoner per år och är ett led i Sundsvalls kraftsamling för framtiden.

Sundsvalls kommun har redovisat negativa ekonomiska resultat de senaste två åren och den kalkylen håller inte i längden. Enligt politiska beslut är målet fram till 2024 att minska kostnaderna med totalt 470 miljoner kronor. För att fortsätta ge sundsvallsborna en god medborgarservice måste vi satsa och spara samtidigt. Vi tar ansvar att ställa om, tänka nytt och utveckla verksamheten tillsammans. Det innebär tuffa åtgärder. Vi ska göra det tillsammans. Alla nämnder och förvaltningar bidrar.

Granlo fritidsgård har valts utifrån att den inte ligger i ett socialt prioriterat område samt att det från Granlo fritidsgård är geografiskt nära till andra fritidsgårdar.

– Det är personalens kompetens och engagemang som är nyckeln till att vi har så hög kvalitet på vår fritidsgårdsverksamhet. Nu när vi står inför stora besparingar är det bättre att stänga en fritidsgård än att sänka ambitionen på alla våra gårdar, på det sättet kommer Sundsvall även fortsättningsvis ha en ungdomsverksamhet vi kan vara stolta över, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson (V).

– Det finns i dag inga beslut om ytterligare nedläggning av fritidsgårdar. Sundsvall har en väl utbyggd fritidsgårdsverksamhet med hög kvalité vilket man politiskt värnar om, säger Lars-Ove Johansson, chef Ungdomsavdelningen.

Ung Film är en uppskattad men smal verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att genomföra kompensatoriska åtgärder så att ungdomar även fortsättningsvis kommer att kunna låna utrustning för att göra film. All utrustning kommer att finnas kvar.

Totalt är det fem medarbetare som berörs av avvecklingen. Personalen på Granlo fritidsgård kommer att omplaceras till vakanta fritidsledartjänster och Ung Films personal kommer att prövas mot vakanta tjänster i kommunen.

 

Beslutsfrågor – politiken

Besvaras av Niklas Evaldsson (V) tel 073-866 52 88

Verksamhetsfrågor – Ungdomsavdelningen

Besvaras av Lars-Ove Johansson, chef Ungdomsavdelningen, tel 070-653 38 44.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-02-03, 08:34

Dela denna sida