Delar av Å-parken är tillfälligt stängd under vecka 19-26

Vi kommer att uppgradera parken med fler åkytor. Det innebär att vi måste stänga ner en del av parken för åkning under byggtiden.

Den blåmarkerade ytan på bilden är den del som kommer vara stängd. Övrig del kommer att vara öppen för åkning under byggtiden.

Nedan ser du en bild som visar förslag på vad skall göras på å-parken fram till vecka 26.

bild som visar vad skall göras på å-parken fram till vecka 26

Senast uppdaterad: 2022-11-22, 14:58

Dela denna sida