Demokratidagen för gymnasiet och unga vuxna


Demokratidagen – En dialogdag för unga, politiker, ungdomsförbund och tjänstepersoner i Sundsvalls kommun. Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden. 

Unga (gymnasiet och unga vuxna 16-25 år), kommunpolitiker, tjänstepersoner och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala om hur det är att vara ung i vår kommun och om framtiden.

Demokratidagen 2024 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika unga besökare. Dialogsamtalen kommer att formas som workshops med workshopledare och där rubrikområden från LUPP-enkäten är de olika dialogsamtalens teman (skola, trygghet, hälsa, fritid, arbete/framtid och politik/samhälle).

Politikermingel

Du som ungdom ges möjlighet att mingla mellan olika partibord där representanter från varje parti kommer att finnas. Ett mingel med plats för ytterligare samtal, frågor och utbyte mellan unga och våra kommunpolitiker.

Frågepanel med partierna

Representanter för varje politiskt parti tar plats på scenen. Ungdomarna har nu möjligheten att ställa de frågor som de önskar till panelen utifrån de samtalsområden som behandlats under Demokratidagen. Åsa Ekman kommer att vara moderator för denna frågestund.

Föreläsare & Moderator – Åsa Ekman och Faysa Idle

Gemensam föreläsning, samtal och poesi från scenen utifrån demokrati, ungas rättigheter och att kunna göra sin röst hörd.

Sista anmälningsdag: 1 februari

Anmälan och information kontakta: pia.fjallmo@sundsvall.se ↗

Se fullständigt program här


Kulturmagasinet Packhusgatan 4 Sundsvall
15 feb 2024
08.00 - 16.00

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall
Dela denna sida