Vanligt med hot och trakasserier på nätet bland unga i Sundsvall

Fritidsgårdarna i Sundsvall larmade att många ungdomar blev utsatta för näthat. Personalen ville därför få kunskap om orsaken för att arbeta förebyggande och bidra till en trygg miljö för ungdomarna.

Sundsvalls kommun beställde därför en studie av Mittuniversitetet som gjorde gruppintervjuer under september 2019 med cirka 50 ungdomar mellan 12 och 19 år. Intervjuerna har gjorts med killar för sig och tjejer för sig. Ungdomarna har berättat både om hur de drabbats och utsatt andra. Utsattheten börjar i tidig ålder, visar studien.
Avsaknaden av empati hos vissa av dem som trakasserar var något som förvånade forskaren Katja Gillander Gådin på Mittuniversitetet.

Utifrån resultat i studien av hat och trakasserier mot unga på nätet så drar forskarna ett antal slutsatser. Att inte överreagera när någon berättar om utsatthet och att inte skuldbelägga de som blir utsatta online samt att anmäla till polisen när det är befogat och vara stöd för den som anmäler. De ger även rådet till föräldrarna att “inte straffa genom att ta mobiltelefonen”.

– Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet kommer nu att titta på vilka verktyg vi kan plocka fram för att underlätta för ungdomar och även för vuxenvärlden att hantera dom här frågorna, säger Lars-Ove Johansson, ungdoms- och fritidschef.

Relaterade länkar till artiklar om Mittuniversitetets studie

 

Senast uppdaterad: 2020-11-13, 08:51

Dela denna sida