Alnö Fritidsgård

Alnö fritidsgård ligger centralt på Alnö, i Vibackehuset, tillsammans med skola och bibliotek. Du som går i årskurs 6 eller fyllda 13 år är välkommen till oss.

Här kan du spela biljard, pingis, TV-spel eller bara fika och umgås eller badkvällar, biobesök och tjejgrupper. Killgrupper ordnas om intresse finns. Har du förslag på verksamhet eller vill utnyttja våra lokaler? Hör av dig till oss på Alnögården!

Gruppverksamhet

Vill du att vi startar någon grupp? Den kan vara tillfällig eller under en längre period. Ex. killgrupp, tjejgrupp, fixargrupp, cafégrupp, aktivitetsgrupp etc.

Turneringar

På gården har vi både biljardturneringar och pingisturneringar…..

Kontakt

Tel: 060-19 97 66 
Facebook: Följ oss på Facebook
Instagram: Följ oss på Instagram
Enhetschef: Roger Norrman

Öppettider

Månd 16.30-21.30
Onsd 16.30-21.30
Fred 17.30-23.30

Viktig info! Fortfarande så behöver vi förhålla oss till begränsningen av antalet personer inne i våra lokaler till 50 personer totalt.

Kommande evenemang

Inget inbokat ännu…

Qualis

Under 2005 inleddes ett utvecklingsarbete med att utveckla ett Qualiskoncept för fritidsgårdar. Qualis är en modell för kvalitetsgranskning av fritidsgårdar. Den erbjuder en metod för att tillsammans med medarbetarna beskriva var den egna enheten befinner sig på en tänkt utvecklingstrappa. Med denna beskrivning som utgångspunkt kan chefer och medarbetare identifiera vad som behövs för att ta nästa steg i utvecklingen.

Våren 2008 blev Alnö fritidsgård för första gången granskad och certifierad.
En ny granskning genomfördes i november 2015 och även i november 2018 och båda gångerna blev Alnö fritidsgård certifierad.