Alnö Fritidsgård

Alnö fritidsgård ligger centralt på Alnö, i Vibackehuset, tillsammans med skola och bibliotek. Du som börjar i årskurs 6 på höstterminen är välkommen till oss på fritidsgården och kan fortsätta att besöka oss tills det år du fyller 18.

Här kan du spela biljard, pingis, TV-spel eller bara fika och umgås eller badkvällar, biobesök och tjejgrupper. Killgrupper ordnas om intresse finns. Har du förslag på verksamhet eller vill utnyttja våra lokaler? Hör av dig till oss på Alnögården!

Kontakt och öppettider

Kontakt

Tel: 060-19 97 66.  ↗
Facebook: Följ oss på Facebook. ↗
Instagram: Följ oss på Instagram. ↗
Enhetschef: Johanna Lindeborg ↗

Öppettider

Måndag. 16.30 – 21.00
Onsdag. 16.30 – 21.00
Fredag. 17.30 – 23.00

Adress

Raholmsvägen 7
865 31 Alnö
Vägbeskrivning ↗

Verksamhet

Gruppverksamhet

Vill du att vi startar någon grupp? Den kan vara tillfällig eller under en längre period. Ex. killgrupp, tjejgrupp, fixargrupp, cafégrupp, aktivitetsgrupp etc.

Turneringar

På gården har vi både biljardturneringar och pingisturneringar…..

Qualis certifierad

Under 2005 inleddes ett utvecklingsarbete med att utveckla ett Qualiskoncept för fritidsgårdar. Qualis är en modell för kvalitetsgranskning av fritidsgårdar. Den erbjuder en metod för att tillsammans med medarbetarna beskriva var den egna enheten befinner sig på en tänkt utvecklingstrappa. Med denna beskrivning som utgångspunkt kan chefer och medarbetare identifiera vad som behövs för att ta nästa steg i utvecklingen.

Våren 2008 blev Alnö fritidsgård för första gången granskad och certifierad.
En ny granskning genomfördes i november 2015 och även i november 2018 och båda gångerna blev Alnö fritidsgård certifierad.

HBTQ certifierad

HBTQ CertifikatCertifikatet innebär en bekräftelse på att Fritidsgårdarna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv (begreppet hbtq avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner).

 

Vad händer under våra lov?

Se vilka aktiviteter vi har planerat i vår lovkalender

Kommande aktiviteter

Inget inbokat ännu...

 

Dela denna sida