Alnö Fritidsgård

Viktig information!

Vår fritidsgård berörs av ändringar i vår verksamhet på grund av av Coronaviruset Covid-19. Det innebär att vi löpande kan ändra öppettider och maxantal av besökare hos oss. Vi tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning på allvar och förväntar oss att våra besökare gör det också. Håll i och håll ut!   Håll dig uppdaterad via denna sida!


Alnö fritidsgård ligger centralt på Alnö, i Vibackehuset, tillsammans med skola och bibliotek. Du som går i årskurs 6 eller fyllda 13 år är välkommen till oss.

Här kan du spela biljard, pingis, TV-spel eller bara fika och umgås eller badkvällar, biobesök och tjejgrupper. Killgrupper ordnas om intresse finns. Har du förslag på verksamhet eller vill utnyttja våra lokaler? Hör av dig till oss på Alnögården!

Verksamhet

Gruppverksamhet

Vill du att vi startar någon grupp? Den kan vara tillfällig eller under en längre period. Ex. killgrupp, tjejgrupp, fixargrupp, cafégrupp, aktivitetsgrupp etc.

Turneringar

På gården har vi både biljardturneringar och pingisturneringar…..

Kontakt och öppettider

Kontakt

Tel: 060-19 97 66 
Facebook: Följ oss på Facebook
Instagram: Följ oss på Instagram
Enhetschef: Roger Norrman

Öppettider

Månd 16.30-21.30
Onsd 16.30-21.30
Fred 17.30-23.30

Qualis

Under 2005 inleddes ett utvecklingsarbete med att utveckla ett Qualiskoncept för fritidsgårdar. Qualis är en modell för kvalitetsgranskning av fritidsgårdar. Den erbjuder en metod för att tillsammans med medarbetarna beskriva var den egna enheten befinner sig på en tänkt utvecklingstrappa. Med denna beskrivning som utgångspunkt kan chefer och medarbetare identifiera vad som behövs för att ta nästa steg i utvecklingen.

Våren 2008 blev Alnö fritidsgård för första gången granskad och certifierad.
En ny granskning genomfördes i november 2015 och även i november 2018 och båda gångerna blev Alnö fritidsgård certifierad.

HBTQ-Certifikat

HBTQ CertifikatCertifikatet innebär en bekräftelse på att Fritidsgårdarna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv (begreppet hbtq avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner).

Kommande evenemang

Inget inbokat ännu…

 

Dela denna sida