Bredsands fritidsgård

Bredsands Fritidsgård – mötesplatsen för områdets ungdomar – är beläget en liten bit nedanför Bredsands skola i Strandparkens första höghus. Vi hälsar välkommen alla ungdomar som går i årskurs 6 eller har fyllt 13 år upp tills det år de fyller 18 år. Vi har en öppen verksamhet för alla ungdomar oavsett intressen. Hos oss ska alla känna sig välkomna, trygga och delaktiga, alla ska ha möjlighet att påverka aktiviteter och verksamheten i stort, det är ju just dina önskemål och idéer som får vår fritidsgård att utvecklas!

Kontaktinfo och öppettider

Kontakt

Tel: 073-027 83 78 ↗
Facebook: Följ oss på Facebook. ↗
Instagram: Följ oss på Instagram. ↗
Enhetschef (vakant): Eva Ström, Avdelningschef

Öppettider

Måndag: 18.00-21.30 (Årskurs 6: 18.00-20.00)
Onsdag: 18.00-21.30 (Årskurs 6: 18.00-20.00)
Fredag: 18.00-23.00 (Årskurs 6: 18.00-21.00)

Adress

Tallvägen 3A
854 66 Sundsvall
Vägbeskrivning ↗

Profil (Social utveckling och delaktighet)

Bredsands Fritidsgård är en viktig social mötesplats för många ungdomar i området. Här möter ungdomar möjligheter. Våra ledord social utveckling och delaktighet genomflödar vår verksamhet. Fokus i verksamheten ligger på aktiviteter som ger möjlighet för unga att utveckla sin sociala kompetens, skapa tillfällen för delaktighet och ger ungdomarna chansen att bli en aktiv del i samhället. Genom att skapa positiva och trygga möten bidrar vi till en värdefull fritid för våra besökare.

Regler och förhållningsätt

Vi lovar

 • Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö.
 • Att vara en mötesplats för områdets ungdomar från årskurs 6 eller det år du fyller 13 år (hösttermin) – höstterminen det år du fyller 18.
 • Att arbeta med demokrati och påverkan.
 • Att kontakta föräldrar eller andra berörda när vi påträffar ungdomar påverkade av alkohol och droger.
 • Aktivt arbeta med att ge ungdomarna goda värderingar med respekt för sig själv och andra.

Ditt ansvar

 • Vi förväntar oss att du som besökare respekterar våra förhållningssätt.

Vi ser gärna att du kommer med feedback och förslag till personalen på vår verksamhet.

Vi har nolltolerans mot

 • Droger och energidrycker.
 • Hot, våld och ovårdat språk.
 • Mobbning, rasism, trakasserier och andra negativa handlingar som uppmärksammas på gården.

Opalens förhållningssätt

 • Alla är välkomna
 • Drogfritt
 • Respekt
 • Trivsel
 • Våga fråga
 • Inkluderande
 • Snacka snyggt!

HBTQ-Certifikat

HBTQ CertifikatCertifikatet innebär en bekräftelse på att Fritidsgårdarna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv (begreppet hbtq avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner).

 

Vad händer under våra lov?

Se vilka aktiviteter vi har planerat i vår lovkalender

Kommande aktiviteter i Bredsand

Inget inbokat ännu...

 

Dela denna sida