Ljustadalens fritidsgård

Ljusta Aktivitet Centrum (LAC) bildades 1990 som en oberoende och fristående ekonomisk förening med målsättning att värna om boendemiljö och service inom norra Sundsvall samt utveckling av området. LAC styrs idag av de boende i området.

Fritidsgården drivs som en traditionell gård med öppen verksamhet och efter kulturnämndens intentioner. Vi har öppet för dig som går i årskurs 6 – årskurs 3 på gymnasiet. Under april och maj öppnar dock verksamheten tillfälligt även för dig som går i årskurs 5.

Kontaktinfo och öppettider

Kontakt

Tel: 070-528 03 82 ↗
Hemsida: ljusta.se/garden. ↗
Sociala medier: Facebook. ↗
Sociala medier: Instagram ↗
VD: Kari Lehto. ↗

Ordinarie öppettider

Måndag 15.00-21.00
Onsdag 15.00-21.00
Fredag 18.00-24.00
För avvikande öppettider se information på Instagram ↗

Adress

Söndagsvägen 6
863 34 Sundsbruk
Vägbeskrivning ↗

Verksamhet

Gården

Fritidsgården drivs som en traditionell gård med öppen verksamhet och efter kulturnämndens intentioner. Vi har många ungdomar som befinner sig i våra lokaler och som engagerar sig i olika frågor.

Replokal/studio

Fritidsgården har en replokal/studio som lokala talanger kan boka. Kontakta ansvarig för fritidsgården för mer info.

Mål

En ledstjärna för oss är att verksamheten ska uppfylla kommunens riktlinjer för ungdoms- och fritidsverksamhet (“En gård för alla”) . Vi har som mål att stötta och utveckla ungdomarna till fria och tänkande individer som vågar tro på sin egen handlingskraft. Ungdomarna skall ha en vuxenkontakt. De skall kunna verka i grupp, vara delaktiga i beslut och kunna ta ansvar. De skall utvecklas i det de är intresserade av samt vara fysiskt aktiva. Vi arbetar drogförebyggande samt i en gemenskap. Verksamhetens syfte är att ungdomar och vuxna ska kunna ha en samlingspunkt i området.

Attityder

Vi har nolltolerans när det gäller rasism, sexism, våld och droger. Vi uppmanar ungdomarna att vårda det språkliga arvet och bemöta varandra med respekt.

Mot en ny verksamhetskultur

Det enda sättet att lära in demokratibegreppet är att verka i en demokratisk kultur. Viljan och förmågan att sköta gemensamma frågor är en del av människans sociala kapital och det är väsentligt att kunna arbeta i grupp. Det är viktigt att kunna argumentera, förhandla i och om frågor samt att kunna kompromissa. Det är, överhuvudtaget, viktigt att kunna skapa en gemensam välfärd tillsammans med andra. Dessa förmågor får barn och ungdomar öva upp sig i, genom LAC:s ungdomsråd.

Entreprenörerna

Ger barn och ungdomar större möjligheter att delta och påverka. Syftet är att stödja ungdomarnas aktiva deltagande i fritidsgårdens verksamhetsplanering, i de beslut som fattas samt i budget- och ekonomifrågor. Att man lyssnar även på dem och ger dem möjligheter att delta och påverka. Målet för LAC:s entreprenörer är att ge barnen och ungdomarna goda erfarenheter av att medverka i beslutsfattandet, så att effekterna av denna medverkan även märks i deras boende- och livsmiljö.

 

Vad händer under våra lov?

Se vilka aktiviteter vi har planerat i vår lovkalender

Kommande större aktivitet i Ljustadalen

Inget inbokat ännu...

 

Dela denna sida