Nacksta fritidsgård

Nacksta Fritidsgård är en attraktiv mötesplats för områdets ungdomar. Vi vill under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars möten.
Fritidsgården erbjuder både fast och spontan verksamhet för ungdomar från årskurs 6 eller 12 år till höstterminen det år du fyller 19. Verksamheten är drogfri.

Alla fritidsgårdar i Sundsvalls kommun blir HBTQ-certifierade under våren 2019. Att bli certifierad verksamhet innebär att:

  1. personal som arbetar på Sundsvalls kommuns fritidsgårdar har ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer
  2. fritidsgården har påbörjat sitt förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv.

ALLA är välkomna till oss!
ALLA=oavsett KönKönsöverskridande identitet eller uttryckEtnisk tillhörighetReligion eller annan trosuppfattningFunktionsnedsättningSexuell läggningÅlder

Kontakt

Tel: 060-19 25 24
Hemsida: www.nackstafritidsgard.se
Facebook: Följ oss på Facebook
Instagram: Följ oss på Instagram
Enhetschef: Elisabeth Orre Tel: 060-19 25 23, 070-210 79 22

Öppettider

Måndag: 18.00-21.30
Tisdag: 18.00-21.30
Torsdag: 18.00-21.30
Fredag: 18.00-23.30

Viktig info! Fortfarande så behöver vi förhålla oss till begränsningen av antalet personer inne i våra lokaler till 30 personer totalt i fritidsgården och 20 i idrottshallen.

Kommande evenemang

Inget inbokat ännu...

Karta som visar var fritidsgården finns