Opalen

Opalens fritidsgård är en arena för ungdomar från åk 6 till gymnasiet (12-18 år). Vi har en öppen verksamhet för alla ungdomar oavsett intressen. Hos oss ska alla känna sig välkomna, trygga och delaktiga, alla ska ha möjlighet att påverka aktiviteter och verksamheten i stort, det är ju just dina önskemål och idéer som får vår fritidsgård att utvecklas!

Exempel på vår verksamhet

– Cafégrupp – Teater- Replokal – Projekt – Inspelningsstudio – Skapande – Resor – Läger – Pyssla – Biljard – Pingis – Lyssna på musik – Spela spel – Idégrupp, var med och forma vår verksamhet! – Cafégrupp, var med och jobba i vår verksamhet! – Hänga – Påverkansmöjligheter, det är ni ungdomar som bestämmer vad som ska hända på vår fritidsgård – Cafégrupp, var med och jobba i vår verksamhet! – Idégrupp, var med och forma vår verksamhet!

HBTQ Certifiering

I oktober 2019 blev fritidsgårdarna i Sundsvall hbtq-certifierade!

CERTIFIKATET INNEBÄR en bekräftelse på att Fritidsgårdarna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv (begreppet hbtq avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner).

I CERTIFIERINGEN INGÅR BLAND ANNAT att all personal har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.

Qualiscertifierad

Vår fritidsgård har blivit Qualiscertifierad vilket vi är oerhört stolta över!

Granskarna skriver bland annat;
“Opalens fritidsgård är en mötesplats som håller en god och jämn kvalitet inom både huvud- och stödprocesser. Personalgruppen är välkomnande, kompetent och engagerad. Lokalerna är genomgående trivsamma och anpassas regelbundet efter behov. Personalen arbetar aktivt för att nå de ungdomar som bor i närområdet och deltar i lokala nätverk. Personalgruppen visar stor tillit till varandra och samtalsklimatet dem emellan är gott och präglas av en ömsesidig respekt. Gruppen är van vid att arbeta självständigt och vid att ta ansvar för den dagliga verksamheten. Utifrån verksamhetsbesöket och det material vi granskare tagit del av, kan vi se att verksamheten håller en mycket hög kvalitet i  förhållande till befintliga resurser.”

Läs mer om qualiscertifieringen

Regler och förhållningsätt

Vi lovar

* Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö.
* Att vara en mötesplats för områdets ungdomar från 12 år och upp till 18 år.
* Att arbeta med demokrati och påverkan.
* Att kontakta föräldrar eller andra berörda när vi påträffar ungdomar påverkade av alkohol och droger.
* Aktivt arbeta med att ge ungdomarna goda värderingar med respekt för sig själv och andra.

Ditt ansvar

* Vi förväntar oss att du som besökare respekterar våra förhållningssätt.
Vi ser gärna att du kommer med feedback och förslag till personalen på vår verksamhet.

Vi har nolltolerans mot

* Droger, Alkohol, Tobak och Energidrycker.
* Hot, våld och ovårdat språk.
* Mobbing, rasism, sexuella trakasserier och andra negativa handlingar som uppmärksammas på gården.

Opalens förhållningssätt

* Här behandlar vi varandra med respekt
* Alla är lika värda
* Vi arbetar med demokrati och påverkan
* Vi använder oss av ett vårdat språk
* Vi är en drog- och nikotinfri miljö
* Vi dricker inte energidryck inne på gården
* Gårdskort är gratis och behövs för att låna grejer
* Vi tar hand om vår gård och saker
* Vi säger till om något är fel eller orättvist
* Vi har roligt

Öppettider:

Måndag-onsdag 16.00-21.00
Fredag 18.30-23.30.

Kontakt

Tel: 060-19 26 70
Hemsida: www.opalen-sundsvall.se
Facebook: Följ oss på Facebook
Enhetschef: Johanna Lindeborg

Kommande evenemang

Inget inbokat ännu...

 

Biograf

Hösten 2014 var det så dags för ännu en invigning av våra lokaler när filminstitutet tillsammans med kommunen beslutade om att digitalisera vår biosalong. Idag stoltserar vi med 317 sittplatser vilket gör vår salong till den näst största i Sundsvall.

Kommande filmer

Se alla kommande filmer på Opalen