Skönsbergs fritidsgård

Vi finns i Skönsbergs Folkets Hus. Här finns ungdomsverksamhet med café, datorer, Internet, biljard och mycket mer! Kontakta fritidsledarna för information. Varje kväll har vi kompetent och engagerad personal som regelbundet fortbildas i ungdomsarbetet. Skönsbergs fritidsgård är en mötesplats för områdets ungdomar från 13 år eller årkurs 6. Vi lovar att mobbing och andra kränkande handlingar samt andra destruktiva handlingar som uppmärksammas på fritidsgården avbryts och hanteras enligt vår handlingsplan.

Vi lovar även ett bra bemötande i en relationsskapande miljö. Vi kontaktar föräldrar när vi påträffar ungdomar påverkade av alkohol och droger.

Kontakt

Tel: 060-19 17 77
Facebook: Följ oss på Facebook 
Instagram: Följ oss på Instagram
Enhetschef: Roger Norrman

Öppettider

Tisdag: 17.00-21.30
Torsdag: 17.00-21.30
Fredag: 17.00-23.30

Viktig info! Fortfarande så behöver vi förhålla oss till begränsningen av antalet personer inne i våra lokaler till 20 personer totalt.

Kommande evenemang i Skönsberg

Inget inbokat ännu...