Nu får ungdomar tycka till om hur man kan använda gamla Navet temporärt

Navet i Sundsvall ska bli något nytt! En mötesplats med tillfällig design, konst eller kultur. Vad ska finnas på platsen? Nu bjuder Sundsvalls kommun in ungdomar i Sundsvall till en påverkanskväll med samtal och fika på Unga Magasinet för att låta dem dela med sig av sina tankar och idéer.

Våren 2017 startade Ungdomsavdelningen på Kultur och Fritidsförvaltningen en SMS Panel för unga i Sundsvall. Kommunen kan genom panelen skicka ut olika frågor till ungdomarna. Frågan om Navets framtid var sådan som ungdomar nu fått svara på.
– Vi ser det här som en möjlighet att på ett smidigt och snabbt sätt att skapa dialog med unga som också får en möjlighet till inflytande i samhällsutvecklingen.

Uppföljande Workshop på Unga Magasinet
Nu bjuder Sundsvalls kommun med stadsbyggnadskontoret och Kultur och Fritid in ungdomar mellan 13-25 år till Unga Magasinet för att låta dem dela med sig av sina tankar och idéer om vad som skapar en spännande, attraktiv och trygg mötesplats

När: onsdag den 28 februari, kl. 18-20
Var: Unga Magasinet, Kulturmagasinet

Hur ska gamla Navet användas temporärt?
Vi frågar nu ungdomarna hur de vill att gamla Navet ska kunna få en tillfällig lösning när stadsbussarna flyttar till Hållplats Stenstan i parken Oasen. Ytan vid gamla Navet blir tillgänglig för nya möjligheter. Det finns idag ingen permanent lösning för platsens fortsatta funktion. Navet temporärt är en möjlighet att pröva nya metoder att arbeta med stadsutveckling som nyfiket rör sig i ett gränsland mellan konst, kultur, arkitektur och stadsplanering.

Fördelarna med tillfälliga rum i staden är möjligheten att uppmärksamma och ta fasta på tidigare oanvända platser, ytor som blir över, synliggöra mellanrum, bortglömda ytor, fasader och dolda kvaliteter. Det tillfälliga ska inte vara en temporär lösning på permanenta behov.

– Med Navet temporärt vill vi bättre förstå vilka frågor och metoder man kan använda för att ha öppna, inkluderande dialoger och processer som får människor att mötas i stadens mellanrum. Navet temporärt är också att hålla stadsvisionen levande, ett levande samtal om vår gemensamma stadsmiljö som ska föras mellan kommunen och medborgare, säger Johan Nordström, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Länk till eventsidan ↗
Länk till Sundsvall Växer ↗

 

Kontaktpersoner
Johan Nordström, Stadsbyggnadskontoret
johan.nordstrom@sundsvall.se
0732705170

Anna Molin, Sundsvalls museum
anna.molin@sundsvall.se
Tel 070 185 76 99

Pia Fjällmo, Ungdomssamordnare
pia.fjallmo@sundsvall.se,
Tel 0701907881

Senast uppdaterad: 2022-11-23, 08:47

Dela denna sida