Matfors fritidsgård är Qualiscertifierad

Matfors fritidsgård har kvalitetsgranskats och fick höga 98 av 105 möjliga poäng.

I rapporten kan man bland annat läsa att: 

  • Matfors fritidsgård har god kvalitet inom både huvudprocesser och stödprocesser.
  • Förhållningssättet hos personal och ungdomar på gården är respektfullt.
  • Besökarna bemöts av en lyhördhet och ett demokratiskt arbetssätt.
  • Det är en styrka som genomsyrar gårdens arbete.
  • Ungdomarna har möjlighet att påverka aktiviteter och vara delaktiga i beslut som tas på gården.
  • De tilldelas ansvar för olika uppgifter/uppdrag. Målet är att stärka självkänsla och identitet.

Vid vårt besök upplever vi en varm och trygg miljö för både personal och ungdomar. Alla grupper bekräftar också detta i våra intervjuer. Gårdens organisation och ett tydligt ledarskap med uppdrag för personalen och uppföljning av hur de genomförs utvecklar verksamheten.

Kommunens dokumenterade mål, uppdrag och utbildning utifrån forskningsrön för alla fritidsledare, ger ett stöd för alla från enhetschefer till fritidsledare att driva ett systematiskt kvalitetsarbete. Delaktigheten hos personalen och gårdsbesökarna är stor, då kontinuerliga uppföljningar av ekonomi, aktivitetsutbud och öppettider diskuteras. Kvaliteten på verksamheten är god och de når steg 6 och 7 i alla kvalitetsområden.

Grattis till personalen och besökarna på Matfors fritidsgård!

Senast uppdaterad: 2018-02-09, 15:29

Dela denna sida