Nu har ytterligare två fritidsgårdar blivit certifierade

Granskningen genomfördes på Alnö fritidsgård och Skönsbergs fritidsgård i november 2018 och nu har dessa blivit certifierade enligt Qualis.

Alnö fritidsgård
Alnö fritidsgård har granskats enligt Qualis och är återigen certifierad för sin goda verksamhet. Granskarna skriver bland annat i sin rapport att Alnö fritidsgård har en god stämning och ett öppet klimat mellan besökare och personal.

Gårdens lokaler är stora och ljusa och ungdomarna trivs här. Personalen är lyhörd för ungdomarnas önskemål. Den lilla personalgruppen gör att information och diskussioner kan ske informellt och alla blir delaktiga och får samma information samtidigt. Närheten till enhetschefen ger en trygghet i arbetsuppgifterna. Personalen har god kompetens för sitt uppdrag och tar ansvar för den dagliga verksamheten och ökar därmed trivseln.

Samarbetet med närsamhället ger fritidsgården ett högt förtroende i sitt arbete med ungdomarna.
Styrkorna på Alnö fritidsgård är enligt ovan kvalitetsområdena, Organisation, Styrning och ledarskap, Kommunikation samt Kompetens.

Skönsbergs fritidsgård
Skönsbergs fritidsgård blev granskad och har nu blivit certifierad på nytt. Granskarna skriver bland annat i rapporten att Skönsbergs fritidsgård ger intryck av en god anda i en varm gårdsmiljö. Ledarskapet hos personalen är starkt och tydligt och ungdomarna sätts i fokus. Personalens kompetens leder till gårdens mångfald av aktiviteter.

Den lilla gården med många besökare utnyttjar de små lokalerna på bästa sätt och olika metoder för att stärka delaktigheten används.

Gården granskas för andra gången och totalpoängen denna gång i november 2018 är 75 och enheten blir certifierad. Kravet för certifiering är minst 48 poäng och lägst steg 3 inom alla områden. Hela sex kvalitetsområden har nått högre steg sedan förra granskningen och “Normer och värden” liksom “Kompetens” når steg 6. En starkt bidragande orsak till detta är personalen med sitt arbetssätt och sin goda kompetens.

Dela denna sida